Sayı: 12, 13.07.2016

Yıl: 2013

Makale

 

9. AB İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI

 

11. GELİR TESTİ UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR

Değerlendirme

Söyleşi

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.