Sayı: 5, 13.07.2016

Yıl: 2010

Makaleler

Makale

Çeviri

Söyleşi

Alan Araştırması

Görüşmeler

Makale

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.