Sayı: 2, 13.07.2016

Yıl: 2009

Makale

Uygulama Örneği

Yurtdışı Uygulamaları

Görüşler

Makale

Etkinlikler

Görüşmeler

Çeviri

 

8. KANADA HAZİNE KURULU RAPORU

SERTİFİKASYON

Uygulama Önerisi

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.