Dergi Kurulları

Dergi Kurulu

İmtiyaz Sahibi
Ufuk ŞİMŞEK
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
E-Mail: ufuk@atauni.edu.tr

Baş Editör
Seda OKUMUŞ
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0001-6271-8278
E-Mail: seda.okumus@atauni.edu.tr

Editörler
Adnan TAŞGIN
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-3704-861X
E-Mail: atasgin@atauni.edu.tr

Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-6508-3412
E-Mail: emindivanli@atauni.edu.tr

Tuba ÖZ
Adres: Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-0536-9360
E-Mail: tkaplan@atauni.edu.tr

Yabancı Dil Editörleri
Merve GEÇİKLİ
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
ORCID:0000-0002-8619-5026
E-Mail: merve.gecikli@atauni.edu.tr

Mine YILDIZ
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0001-6215-4388
E-Mail: mine.yazici@atauni.edu.tr

Mülkiye Ezgi İSKENDER
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-1673-1345
E-Mail: ezgi.iskender@atauni.edu.tr

Nurullah AYDIN
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-2522-7765
E-Mail: nurullah.aydin@atauni.edu.tr

Yayın Kurulu
Ahmet AYIK
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
E-Mail: ahmet.ayik@atauni.edu.tr

Alptürk AKÇÖLTEKİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Çanakkale, Türkiye
E-Mail: alpturk.akcoltekin@comu.edu.tr

Alev ÇETİN DOĞAN
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Ankara, Türkiye
E-Mail: alevd@gazi.edu.tr

Alper Cihan KONYALIOĞLU
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
E-Mail: ackonyali@atauni.edu.tr

Ataman KARAÇÖP
Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Kars, Türkiye
E-Mail: ataman.karacop@gmail.com

Aylin MENTİŞ KÖKSOY
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
E-mail: aylinmentiskoksoy@gmail.com

Dursun DİLEK
Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sinop, Türkiye
E-Mail: dursundilek@sinop.edu.tr

Eka Cahya PRIMA
Endonezya Eğitim Üniversitesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bandung, Endonezya
E-mail: ekacahyaprima@upi.edu

Engin KURŞUN
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
E-mail: ekursun@atauni.edu.tr

Esther Nieto MORENO de DIEZMAS
Castilla-La Mancha Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Dil Eğitimi Bölümü, Ciudad Real, İspanya
E-mail: Esther.Nieto@uclm.es

Halil TOKCAN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Niğde, Türkiye
E-mail: haliltocan@gmail.com

Hakan AKDAĞ
Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
E-mail: hakanakdag@mersin.edu.tr

Jon-Chao HONG
Tayvan Ulusal Normal Üniversitesi, Oyun Temelli Öğrenme ve Öğretme Bölümü, Taipei, Tayvan
E-mail: hong506@gmail.com

Kubilay YAZICI
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye
E-Mail: kyazici@ohu.edu.tr

Mehmet BAŞTÜRK
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
E-Mail: basturk@balikesir.edu.tr

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ, Türkiye
E-Mail: ngomleksiz@firat.edu.tr

Murat ÇALIŞOĞLU
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı, Türkiye
E-Mail: mçalisoğlu@agri.edu.tr

Mustafa SÖZBİLİR
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
E-mail: sozbilir@atauni.edu.tr

Nilüfer OKUR AKÇAY
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ağrı, Türkiye
E-Mail: nilokur-7@hotmail.com

Oğuz DİLMAÇ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı, İzmir, Türkiye
E-Mail: oguz.dilmac@ikcu.edu.tr

Osman SAMANCI
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
E-Mail: osamanci@atauni.edu.tr

Ovidiu Florin CALTUN
Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi, Fizik Bölümü, Iaşi, Romanya
E-mail: caltun@uaic.ro

Raşit ZENGİN
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Elazığ, Türkiye
E-Mail: rzengin@firat.edu.tr

Salih DOĞAN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
E-Mail: salihdogan@erzincan.edu.tr

Selahattin KAYMAKÇI
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Kastamonu, Türkiye
E-mail: skaymakci@kastamonu.edu.tr

Selçuk KARAMAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi̇ ve İdari̇ Bilimler Fakültesi̇, Yönetim Bilişim Sistemleri̇ Bölümü, Ankara, Türkiye
E-Mail: selcuk.karaman@hbv.edu.tr

Stefan RATHERT
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
E-mail: strahert@gmail.com

Şükrü ADA
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
E-Mail: sukruada@uludag.edu.tr

Ümit ŞİMŞEK
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
E-Mail: simsekum@atauni.edu.tr

Yasin DOĞAN
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Denizli, Türkiye
E-mail: yasind@pau.edu.tr

Zehra ÖZDİLEK
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Denizli, Türkiye
E-mail: zozdilek@uludag.edu.tr