Cilt: 5 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Eğitim Yansımaları dergisi açık erişim olarak yılda iki defa yayımlanan kar amacı gütmeyen, bilimsel, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Eğitim Yansımaları dergisi nitel ve nicel metodolojilerle yapılmış çalışmaların yanı sıra kaynak tarama gibi özgün sonuçlara ulaşmayı hedefleyen çalışmaları da kabul etmektedir. Aralık 2020 sayısından itibaren dergiye gönderilecek çalışmalar öncelikle alan editörleri tarafından değerlendirilecektir. Alan editörleri yazarlardan yazım kuralları ve temel metodolojik konularda düzeltmeler isteyebilir. Bu düzeltmeler yapılmadan değerlendirme süreci başlatılmaz. Editörler gönderilen çalışmaya ilişkin etik bir sorunun olduğunu rapor ederlerse çalışma değerlendirme sürecine alınmadan red edilir.    Eğitim Yansımaları Dergisi (EYD) aşağıda verilen alanlarda orjinal makaleler yayımlamayı hedeflemektedir.
 

 


Eğitim Bilimleri


Alan Eğitimi


Yaşam Boyu Eğitim


Uzaktan öğrenme 


Mesleki Eğitim ve Öğretim 


Eğitim Politikaları


İş temelli öğrenme, beceri ve çıraklık eğitim


Öğretmen ve eğitimcilerin mesleki gelişimi


İşin ve öğrenmenin dijitalleştirilmesi, endüstri 4.0 ve endüstriyel internet uygulamaları


Mesleki Eğitim kariyerleri, okuldan işe geçişler, mesleki rehberlik ve danışmanlık

Eğitim Yansımaları dergisine yayımlanması amacıyla gönderilecek çalışmaların aşağıdaki disiplinlerden olması gerekmektedir;

Eğitim Bilimleri
Alan Eğitimi
Yaşam Boyu Eğitim
Uzaktan öğrenme 
Mesleki Eğitim ve Öğretim 
Eğitim Politikaları
İş temelli öğrenme, beceri ve çıraklık eğitimi
Öğretmen ve eğitimcilerin mesleki gelişimi
İşin ve öğrenmenin dijitalleştirilmesi, endüstri 4.0 ve endüstriyel internet uygulamaları
Mesleki Eğitim kariyerleri, okuldan işe geçişler, mesleki rehberlik ve danışmanlık

The Journal of Educational Reflections

ISSN: 2587-0068

 

Vol 1, Issue: 1 ,  Yıl: 2017

 

http://dergipark.gov.tr/eduref

 

Article history

Received:

Received in revised form:

Accepted:

Available online:

 

 

Article title in English language (Garamond 14pt, Bold)

 

Article title in Turkish language (Garamond 14pt, Bold)[1]

 

 

First Author (Garamond, 10 pt, left justified, single-line spacing)[2]

Second Author (Garamond, 10 pt, left justified, single-line spacing)

Third Author (Garamond, 10 pt, left justified, single-line spacing)

 

 

 

Özet (For Turkish Language)

Abstract (For English Language)

 

[At least 150-Max. 350 words, single line spacing, 910t]

 

Garamond

 

Keywords: At least 3 words, -Maximum 5 words, separated by semicolon-10 pt

 

 

 

 

 

[At least 150-Max. 350 words, single line spacing, 9pt]

 

Garamond

 

Keywords: At least 3 words, -Maximum 5 words, separated by semicolon-10 pt

 

 

Extended Summary

(500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt), (500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt), (500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt), (500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt), (500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt), (500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt), (500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt), (500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt), (500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt), (500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt), (500 Words, Garamond, single line spacing, 10pt)

 

Introduction (Giriş, Garamond, 12 pt, Bold)

 

The body of the text Make the introduction brief. It should provide context and background, but not be a history lesson. It should state the problem being investigated, its contextual background, and the reasons for conducting the research. State the questions you’re answering and explain any findings of others that you’re challenging or furthering. Briefly and logically lead the reader to your hypotheses, research questions, and experimental design or method.

 

Max. Length 25 pages, Garamond 11pt, Single line spacing

 

 

Photos: Should be scanned with high Definition resolutoin print and be placed in its proper place. Tables: The tables should be in the following formats (Tables shouldn’t be in identical position). Tables should be illustrated in it context.  Adjusted. Numbered bold.

Sending researched papers need to bear APA writing rules.

Table 1. According to the sections of achievement scores the ANOVA analysis table (Garamond, 11 pt, Single line spacing)

Departments

N

 

Sum of squares.

df

Squares Average

F

p

A

41

35,60

Between groups

276,499

2

138,250

0,358

0,700

B

31

36,12

Inside groups

34345,240

89

385,902

 

 

C

20

40,00

Total

36621,73

91

 

 

 

Total

92

36,73

 

 

 

 

·         The studies which are intended to be sent to the journal are obliged to attach the ethical scanned report that embeds the essential requirements.

·         Author’s name is not expected to appear in the study, however, his/her name, institutional information, cantact addresses can be appeared in the study according to the attributional sequences just after it is ready to be sent to the journal.

·         It is not neccessary to address that your work has already been submitted in any conference or a sypusiom during the evaluational processes. Nevertheless, it’s crucial to let the journal’s editor the case about your paper just after the decision of publication was made.

 

 

Figure 1. Canonical Discriminant Functions (Garamond, 11 pt, Single line spacing)

References (Garamond, 11 pt, Single line spacing, APA Style, Bold)

 

Bandura, A. (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. Journal of Management, 38(1), 9-44. DOI: 10.1177/0149206311410606.

 

 [1] Compulsory information or declarations

[2] Cor. Author (Mail adress, Faculty, Department etc.)

Yayın Etiği
Eğitim Yansımaları dergisi Eğitim Bilimleri alanında nitelikli bilimsel çalışmaların yayımlanması amacıyla kurulmuştur. Bu öncelikli amaç derginin diğer yayım politikalarının belirleyicisi konumundadır.

Eğitim Yansımaları dergisine gönderilecek çalışmalar öncelikle editörler tarafından bilimsel araştırma metodolojisi ve etik açılardan titizlikle incelenecektir. Gönderilen çalışmalar belirtilen bu ilkeler açısından kusurlu bulunursa yazarlar bilgilendirilerek ilgili çalışma red edilecektir.

Dergi editörleri ve çalışmaların değerlendirilmesinde görev alan hakemler yazarlardan ilgili çalışmaya ilişkin veri dosyalarını isteyebilirler.

Hakem dönütleri yazarlar tarafından dikkate alınmak zorundadır. Hakem dönütleri dikkate alınmayan çalışmalar red edilecektir. Ancak yazarların hakem dönütlerinin bilimsel ve doğru olmadığı yönünde iddiları varsa, bilimsel iddialarını  dergi editörleri ile paylaşmaları durumunda ilgili alandan bir bilimsel kurul oluşturulacaktır. Oluşturulan kurul yazar lehine görüş belirtirse bu yeni durum hakemler ile paylaşılarak değerlendirme süreci yeniden başlatılacaktır. Ancak kurul hakem görüşlerinin doğru olduğu yönünde karar verirse ilgili çalışma red edilecektir. 

Eğitim Yansımaları dergisi yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergi Yayım Kurulu yazarlardan ücret alınması yönünde karar alması durumunda değerlendirme sürecinde olan hiçbir çalışma bu karardan etkilenmeyecektir.

Eğitim Yansımaları dergisi yılda iki (Mart ve Aralık) sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergi Yayım Kurulu bu yayım frekansını değiştirebilir veya özel sayı adı altında ek sayıların yayımlanması yönünde karar alabilir.


Yayıncı, Yazar ve Hakemlerin Sorumlukları
Dergi editörleri dergiye yayımlanması amacıyla gönderilen çalışmalar hakkında hakem veya editör olarak görevlendirilmeyen kişilere bilgi vermemeyi taahhüt etmektedir. Buna karşın resmi kurumlarla (Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul v.b.) yasal ilkelere uyulmak koşuluyla bilgi paylaşımında bulunulabilir.

Dergimiz gönderilen çalışmaların yayım sırasının belirlenmesi sürecinde sürecin tamamlanması dışında bir kriter gözetmemektedir. Yayım süreci tamamlanan ve yayımlanması uygun bulunan çalışmalar sıraya konularak yayımlanacaktır.

Dergimiz gönderilen çalışmalara yönelik editör ve /veya hakem değerlendirmelerinde kırıcı, küçük düşürücü üsluplara izin vermemeyi benimsemektedir. Bu yönde bir durumun tespit edilmesi halinde gerekli önlemleri almayı, uyarılar yapmayı taahhüt etmektedir. Bu prensipler yazarlar için de geçerlidir.

Gönderilen çalışmaların değerlendirilmesi sürecinde alan uzmanlığı dikkate alınacaktır. Bunun yanında bilimsel değerlendirmenin bilimsel birikim gerektirdiği düşüncesiyle dergi hakemlerinin en az doktor unvanına sahip olması benimsenmiştir.

Değerlendirmede özgün değer, alana katkı, bilimsel metodolojiye uygunluk, etik ve dergi yazım kurallarına uygunluk esastır.

Yazarlar dergi yazım kuralları ve etik ilkeleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu ilkelerin dikkate alınmadığı çalışmalar red edilir.

Değerlendirme süreci tamamlanmış ve yayımlanmış çalışmalarda daha sonra fark edilen dizgi dışındaki hatalardan yazarlar sorumludurlar. Yazarlar bu hataları dergi editörleri ile paylaştıkları takdirde imkanlar ölçüsünde gerekli düzeltmeler yapılacaktır.     

Dergimiz ücretsiz yayım politikasını benimsemektedir. Yazarlardan herhangi bir amaçla ücret talep edilmemektedir.

13296132971329813302133031331114445ESJIndex_logo.png SOBIAD

http://dergipark.org.tr