Künye

ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

 

www.esosder.org

http://dergipark.gov.tr/esosder

 

ISSN: 1304-0278

 

 

 

Baş Editör

Prof. Dr. Cahit AYDEMİR (Düzce Üniversitesi)

 

Editörler ve Yayın Kurulu

 

Prof. Dr. Behçet ORAL

Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ

Prof. Dr. Ahmet TARCAN

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN

Dr. Öğr. Üyesi İlknur ULUĞ CİCİM

(Dicle Üniversitesi)

(Dicle Üniversitesi)

(Dicle Üniversitesi)

(Dicle Üniversitesi)

(Akdeniz Üniversitesi)

 


 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, yılda dört kez yayınlanan Ulusal hakemli bir dergidir.

 

İlk Yayın Tarihi: Temmuz 2002

 

Yayın Dönemi: Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim.

 

Taranan İndeksler: TR Dizin, EBSCO Publishing, ASOS Index, Sobiad, Araştırmax, CrossRef, Google Scholar vb.

 

 

 

İletişim

info@esosder.org

esosder@gmail.com

Tlf: 0380 542 11 00/3899

      0412 241 10 00/8992