Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (esosder)

Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi

 

Makale Adı: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

a)      Dergiye gönderilen çalışma, yazarların özgün çalışmasıdır.

b)      İlgili yazarlar bu çalışmaya bireysel olarak katkı sağlamış olup her biri ayrı ayrı sorumluluk üstlenmektedir.

c)       Tüm yazarlar çalışmanın son halini görmüş ve onaylamıştır.

d)      Bu çalışma başka bir yerde basılmamış veya basılmak için gönderilmemiştir.

e)      Bu çalışmada bulunan metin, şekil, tablo veya dokümanlar üçüncü şahıslara olan Telif Haklarını ihlal etmez.

f)       Yayımlanma istemiyle dergiye gönderilen çalışma, değerlendirme süreci başladıktan sonra geri çekilemez.

g)      Yazar(lar) makale üzerindeki mali haklarını, çoğaltma, basım, yayım, dağıtım, internet yoluyla iletim gibi her türlü umuma iletim haklarını Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt eder.

h)      Yazar(lar)ın patent hakkı, yayımlanan makalenin tamamını veya bir kısmını kendi kitaplarında veya başka çalışmalarında ücret ödemeksizin kullanma hakkı ve makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı saklıdır.

i)        Yazar(lar) dergide yayınlanan makalelerinin bir bölümünü başka bir yayında kullanmalarını istemeleri halinde, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve dergiye atıfta bulunulması şartı ile izin verilir. Atıf yapılırken; dergi tam adı, dergi internet erişim adresi(www.esosder.org veya https://dergipark.gov.tr\esosder), makale adı, yazar(lar) adı-soyadı, cilt no, sayı no ve yıl verilmelidir.

Ben/Biz, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazar(lar)a ait olduğunu; ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanunlara aykırı bir ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını ve etik kurallara uygun hareket edildiğini taahhüt ederim/ederiz.

Not:

·         Telif hakkı formu tüm yazarlarca imzalanıp *.pdf veya *.jpg dosyası olarak makale tam metni ile birlikte dergiye yüklenmelidir.

·         Yayına uygun bulunmayan makalelerin sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.

Yazar(lar)                                                                   Sorumlu yazar          İmza                      Tarih

1)      ……………………………………………………………..                          ………………………….        …………………

2)      ……………………………………………………………..                          ………………………….        …………………

3)      ……………………………………………………………..                          ………………………….        …………………

* Bu formu boş bir word sayfasına kopyalayıp gerekli yerleri doldurduktan sonra pdf/jpg olarak makaleniz ile birlikte yükleyebilirsiniz.