Cilt: 13 - Sayı: 1, 1.03.2004

Yıl: 2004

Araştırma Makalesi

7. ALZHEİMER HASTALARININ LENFOSİTLERİNDE rRNA İFADELENMESİNİN ARAŞTIRILMASI

10. HİPOKSİ İLE OLUŞTURULAN MYOKARDİYAL HASAR ÜZERİNE MELATONİNİN ETKİSİ

11. MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI

12. BESLENME DAVRANIŞI: FARMAKOLOJİK HEDEF MOLEKÜLLER

Tez Özeti