Sayı: 25, 24.02.2021

Yıl: 2021

Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi

Derleme

1. Süt Ürünleri Tüketiminin Kolorektal Kanser Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

5. QuEChERS -LC MS/MS Yönteminin Ballarda Bazı Pestisit Kalıntıları için Metot Validasyonu

Araştırma Makalesi

6. Geleneksel Olarak Fermente Edilmiş Gedelek Kornişon Turşusunun Özellikleri