Cilt: 60 - Sayı: 1, 28.06.2019

Yıl: 2019

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

5. Farklı Mesafelere Simule Ederek Taşımanın, Etlik Piliç Göğüs, Baget ve But Etlerinin Kalitesi Üzerine Etkileri

Derlemeler


26405

Creative Commons License Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


26407 26406 26408   26409  26410263992641126412  26413   26414 26415