Yayım Süreçleri

MAKALELER

18114

 • Makale editör tarafından alanı göz önünde bulundurularak iki yayın kurulu üyesine gönderilir.
 • Yazım kuralları ve intihal/benzerlik kriterlerini sağlayan makaleler editör tarafından hakem sürecinden sorumlu alan editörüne gönderilir. Alan editörleri yayım kurulu üyeleri tarafından her makale için belirlenen iki hakeme makaleyi gönderirler. Hakemler Makale Hakem Değerlendirme Kriterlerine göre makaleleri değerlendirir.
 • Hakemleme sürecini geçen makaleler yeniden intihal/benzerlik kontrolüne tabi tutulurlar.
 • Dil kontrolünü geçen makaleler redaksiyon ve tashihten sorumlu alan editörleri tarafından okunarak gerekli düzeltmeler yapılır.
 • Redakte edilen metinler son okuma için yazara gönderilir.
 • Yazardan dönen metinlerin DOI numaraları alınır ve dergi yayıma hazırlanır.

ÇEVİRİLER

18115

 • Çeviri ve Telif Hakkı belgesi editör tarafından kontrol edilir. Telif Hakkı belgesi yoksa çeviri değerlendirme sürecine sokulmadan yazara geri gönderilir.
 • Metin Çeviri Hakem Değerlendirmesi Kriterlerine göre 2 Hakem tarafından değerlendirme sürecine alınır. Aynı metin için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.

 • Redaktör metni inceler ve yayıma hazır hale getirir.

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

18116

 • Alan editörü tarafından kabul edilen metinler yazım ve intihal/benzerlik kontrolüyle görevlendirilen alan editörleri tarafından Yazım ve İntihal/Benzerlik Kriterlerine göre değerlendirir.
 • Yazım ve intihal/benzerlik kontrolünden geçen kitap değerlendirmeleri redaktör tarafından tashih ve redaksiyon sürecine tabi tutulur ve yayına hazır hale getirilir.

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMELERİ

18116

 • Alan editörü tarafından kabul edilen metinler yazım ve intihal/benzerlik kontrolüyle görevlendirilen alan editörleri tarafından Yazım ve İntihal/Benzerlik Kriterlerine göre değerlendirir.
 • Yazım ve intihal/benzerlik kontrolünden geçen sempozyum değerlendirmeleri redaktör tarafından tashih ve redaksiyon sürecine tabi tutulur ve yayına hazır hale getirilir.