Yazım Kuralları

MAKALELER
 • Makale 10000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Makale öğeleri dizilişi şu şekilde olmalıdır:
  I. Makale Başlığı
  II. Abstract
  III. Keywords
  IV. Summary
  V. Öz
  VI. Anahtar Kelimeler
  VII. Gövde Metni
  VIII. Kaynakça
 • Metin, Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.
 • Sayfa boyutu A4 ebatlarında olmalıdır.
 • Kenar boşlukları her kenardan 3 cm bırakılmalıdır.
 • Gönderilen metinde yazarın ismi ve bilgileri yazılmamalıdır.
 • Gövde metninde Giriş ve Sonuç bölümleri olmak zorundadır.
 • Makale başlığı İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten 0 nk; alttan 6 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; ortaya hizalanmalıdır. Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Başlıklar İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten ve alttan 0 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; her iki yana hizalanmalıdır. Başlıklar Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Gövde metni Palatino Linotype Normal yazıtipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1,15 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başları 1.25 cm soldan girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
 • Sayfa sonu dipnot sistemi kullanılmalıdır. Dipnot stili İSNAD Atıf Sistemine uygun olmalıdır.
 • Dipnot bölümüyle gövde metni arasında yazı alanının yarısı kadar çizgi olmalı; çizgi üstünde 10 nk boşluk bırakılmalıdır.
 • Dipnotlar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar alttan ve üstten 0 nk olarak ayarlanmalıdır.
 • Tablo ve Şekiller İSNAD Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
 • Tablo ve Şekil başlıkları ve -eğer var ise- kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar, Tablo ve Şekil açıklamaları için alttan 6 nk, üstten 0 nk; Tablo ve Şekil kaynakları için üstten ve alttan 6nk olarak ayarlanmalıdır.
 • Tablolar yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
 • Şekiller yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
 • Doğrudan yapılan alıntıların tümü İSNAD Atıf Sistemine uygun yapılmalıdır. Eğer doğrudan yapılan alıntı paragraf ise veya doğrudan alıntıyı makale yazarı ayrı bir paragraf olarak kullanmak istiyorsa Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başı girintisiz, tüm paragraf soldan ve sağdan 2’er cm girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
 • Kaynakça Sonuç bölümünden sonraki sayfada başlamalıdır.
 • Kaynaklar İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir.
 • Kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır.
 • Her kaynak için ilk satır soldan girintisiz, sonraki satırlarda 1.25 cm soldan girintili olmalıdır. Her kaynak için boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır.
 • Kaynakçada bir müellifin birden çok eserine yer verilmişse, her eser için müellifin ismi tekrar yazılmalıdır.
 • Öz, anahtar kelimeler, abstract, keywords ve summary Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında ve girintisiz olmalıdır. Anahtar kelimeler ve keywords İSNAD Atıf Sistemine göre hazırlanmalıdır.
 • Öz ve abstract 200-250 kelime; summary 700-900 kelime içermelidir.
 • Yabancı dilde yazılan makalelerde makalenin İngilizce başlığı, abstract, keywords ve summary haricinde Türkçe başlık, öz, anahtar kelimeler ve özet yazılmalı; Türkçe özet 700-900 kelime içermelidir.
 • Kısaltmalar İSNAD Atıf Sisteminde belirtilen şekilde yapılmalı; yapılan kısaltma İSNAD Atıf Sisteminde belirtilmiyorsa makale gönderilirken yazarın tercihi açıklama kısmında belirtilmelidir.
 • Makale başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.
 • Alt ve Üst Bilgi girişi yapılmamalıdır.
 • Sayfa numarası eklenmemelidir.

ÇEVİRİLER

 • Metin, Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.
 • Sayfa boyutu A4 ebatlarında olmalıdır.
 • Kenar boşlukları her kenardan 3 cm bırakılmalıdır.
 • Gönderilen çeviride çevirmenin ismi ve bilgileri yazılmamalıdır.
 • Çeviri başlığı çevrilen metnin başlığı olmalıdır.
 • Çeviri başlığında yazarın ismi olmamalıdır.
 • Çeviri başlığının sonunda (*) eklenerek sayfa sonunda çevrilen metnin türü (makale, kitap bölümü, bildiri vs.) ve metnin İSNAD Atıf Sistemine göre künyesi eklenmelidir.
 • Makale başlığı İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten 0 nk; alttan 6 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; ortaya hizalanmalıdır. Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Başlıklar İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten ve alttan 0 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
 • Başlıklar Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Gövde metni Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1,15 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başları 1.25 cm soldan girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
 • Asıl metinde kullanılan atıf sistemi ne olursa olsun sayfa sonu dipnot sistemi kullanılmalıdır. Dipnot stili İSNAD Atıf Sistemine uygun olmalıdır.
 • Dipnot bölümüyle gövde metni arasında yazı alanının yarısı kadar çizgi olmalı; çizgi üstünde 10 nk boşluk bırakılmalıdır.
 • Dipnotlar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar alttan ve üstten 0 nk olarak ayarlanmalıdır.
 • Tablo ve Şekiller İSNAD Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
 • Tablo ve Şekil başlıkları ve -eğer var ise- kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar, Tablo ve Şekil açıklamaları için alttan 6 nk, üstten 0 nk; Tablo ve Şekil kaynakları için üstten ve alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır.
 • Tablolar yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
 • Şekiller yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
 • Doğrudan yapılan alıntıların tümü İSNAD Atıf Sistemine uygun yapılmalıdır. Eğer doğrudan yapılan alıntı paragraf ise veya doğrudan alıntıyı metnin yazarı ayrı bir paragraf olarak kullanmak istiyorsa Palatino Linotype Normal yazıtipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başı girintisiz, tüm paragraf soldan ve sağdan 2’er cm girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
 • Kaynakça ana metinden sonraki sayfada başlamalıdır.
 • Kaynaklar İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir.
 • Kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır.
 • Her kaynak için ilk satır soldan girintisiz, sonraki satırlarda 1.25 cm soldan girintili olmalıdır. Her kaynak için boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır.
 • Kaynakçada bir müellifin birden çok eserine yer verilmişse, her eser için müellifin ismi tekrar yazılmalıdır.
 • (Eğer var ise) öz, anahtar kelimeler, abstract ve keywords Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında ve girintisiz olmalıdır. Anahtar kelimeler ve keywords İSNAD Atıf Sistemine göre hazırlanmalıdır.
 • Kısaltmalar İSNAD Atıf Sisteminde belirtilen şekilde yapılmalı; yapılan kısaltma İSNAD Atıf Sisteminde belirtilmiyorsa makale gönderilirken yazarın tercihi açıklama kısmında belirtilmelidir.
 • Alt ve Üst Bilgi girişi yapılmamalıdır.
 • Sayfa numarası eklenmemelidir.
 • Değerlendirme, 500-1500 kelime arasında olmalıdır.

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

 • Değerlendirme, 500-1500 kelime arasında olmalıdır.
 • Metin, Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.
 • Sayfa boyutu A4 ebatlarında olmalıdır.
 • Kenar boşlukları her kenardan 3 cm bırakılmalıdır.
 • Değerlendirme başlığı, değerlendirilen kitabın İSNAD Atıf Sistemine göre künyesi olmalıdır.
 • Değerlendirme başlığı İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten 0 nk; alttan 6 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; ortaya hizalanmalıdır. Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Gövde metni Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1,15 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başları 1.25 cm soldan girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
 • Sayfa sonu dipnot sistemi kullanılmalıdır. Dipnot stili İSNAD Atıf Sistemine uygun olmalıdır.
 • Dipnot bölümüyle gövde metni arasında yazı alanının yarısı kadar çizgi olmalı; çizgi üstünde 10 nk boşluk bırakılmalıdır.
 • Dipnotlar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar alttan ve üstten 0 nk olarak ayarlanmalıdır.
 • Tablo ve Şekiller İSNAD Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
 • Tablo ve Şekil başlıkları ve -eğer var ise- kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar, Tablo ve Şekil açıklamaları için alttan 6 nk, üstten 0 nk; Tablo ve Şekil kaynakları için üstten ve alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır.
 • Tablolar yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
 • Şekiller yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
 • Doğrudan yapılan alıntıların tümü İSNAD Atıf Sistemine uygun yapılmalıdır. Eğer doğrudan yapılan alıntı paragraf ise veya doğrudan alıntıyı makale yazarı ayrı bir paragraf olarak kullanmak istiyorsa Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başı girintisiz, tüm paragraf soldan ve sağdan 2’er cm girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
 • Kaynaklar İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir.
 • Kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır.
 • Her kaynak için ilk satır soldan girintisiz, sonraki satırlarda 1.25 cm soldan girintili olmalıdır. Her kaynak için boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır.
 • Kaynakçada bir müellifin birden çok eserine yer verilmişse, her eser için müellifin ismi tekrar yazılmalıdır.
 • Kısaltmalar İSNAD Atıf Sisteminde belirtilen şekilde yapılmalı; yapılan kısaltma İSNAD Atıf Sisteminde belirtilmiyorsa makale gönderilirken yazarın tercihi açıklama kısmında belirtilmelidir.
 • Değerlendirme başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.
 • Alt ve Üst Bilgi girişi yapılmamalıdır.
 • Sayfa numarası eklenmemelidir.

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMELERİ

 • Değerlendirme, 500-1500 kelime arasında olmalıdır.
 • Metin, Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.
 • Sayfa boyutu A4 ebatlarında olmalıdır.
 • Kenar boşlukları her kenardan 3 cm bırakılmalıdır.
 • Değerlendirme başlığı, değerlendirilen sempozyumun İSNAD Atıf Sistemine göre künyesi olmalıdır.
 • Değerlendirme başlığı İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten 0 nk; alttan 6 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; ortaya hizalanmalıdır. Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Gövde metni Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1,15 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başları 1.25 cm soldan girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
 • Sayfa sonu dipnot sistemi kullanılmalıdır. Dipnot stili İSNAD Atıf Sistemine uygun olmalıdır.
 • Dipnot bölümüyle gövde metni arasında yazı alanının yarısı kadar çizgi olmalı; çizgi üstünde 10 nk boşluk bırakılmalıdır.
 • Dipnotlar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar alttan ve üstten 0 nk olarak ayarlanmalıdır.
 • Tablo ve Şekiller İSNAD Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
 • Tablo ve Şekil başlıkları ve -eğer var ise- kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar, Tablo ve Şekil açıklamaları için alttan 6 nk, üstten 0 nk; Tablo ve Şekil kaynakları için üstten ve alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır.
 • Tablolar yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
 • Şekiller yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
 • Doğrudan yapılan alıntıların tümü İSNAD Atıf Sistemine uygun yapılmalıdır. Eğer doğrudan yapılan alıntı paragraf ise veya doğrudan alıntıyı makale yazarı ayrı bir paragraf olarak kullanmak istiyorsa Palatino Linotype Normal yazıtipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başı girintisiz, tüm paragraf soldan ve sağdan 2’er cm girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
 • Kaynaklar İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir.
 • Kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır.
 • Her kaynak için ilk satır soldan girintisiz, sonraki satırlarda 1.25 cm soldan girintili olmalıdır. Her kaynak için boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır.
 • Kaynakçada bir müellifin birden çok eserine yer verilmişse, her eser için müellifin ismi tekrar yazılmalıdır.
 • Kısaltmalar İSNAD Atıf Sisteminde belirtilen şekilde yapılmalı; yapılan kısaltma İSNAD Atıf Sisteminde belirtilmiyorsa makale gönderilirken yazarın tercihi açıklama kısmında belirtilmelidir.
 • Değerlendirme başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.
 • Alt ve Üst Bilgi girişi yapılmamalıdır.
 • Sayfa numarası eklenmemelidir.