Hakkında

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi İNİF E- Dergi bilimsel ve hakemli bir dergidir. İNİF E-Dergi, 2016 yılı Mayıs ayında yayın hayatına başlamış olup Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkarılmaktadır. İNİF E- Dergi’de yer alan makalelerin tümü, en az iki hakemin onayını aldıktan sonra yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarın kendisine ait olmakla birlikte yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. İNİF E- Dergi’de; belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların geniş kapsamlı derlemesi, özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale ve ilgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makaleler ile kitap tanıtımları yayınlanmaktadır.  

İNİF e- dergi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Makalelerin tümü, kendi içindekiler tablosu olan bir sayıda toplu şekilde yayınlanmaktadır. 

1)Makaleler İNİF e- dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılır ve dergi sistemine yüklenir

2)Alınan makale İNİF e- dergi, editör yardımcıları tarafından şekil incelemesi sonrasında editöre ulaştırılır (5 gün).

3)Editör tarafından incelenen ve uygun görülen makale konusuna göre ilgili hakemlere iletilir (10 gün).

4. Çalışmalar en az 2 hakeme gönderilir. Hakemlerden biri olumsuz raporu verdiği takdirde çalışma, 3. hakeme önerilir.

5) Hakem raporlarına göre yazarlara bilgi verilir (en geç 1 ay içinde).

6) Düzeltme istenilen makalelerin 1 ay içinde raporlara uygun olarak düzeltilip geri gönderilmesi gereklidir.

7) İki hakemden kabul alınması durumunda makale takip eden sayıda yayınlanır.

8) Bir makalenin İNİF e- dergi’ye gönderilmesinden itibaren 1.5 ay-3.5 ay arasında yayınlama karar süreci sonuçlanır.

Hakemlerden değerlendirmede istenen ölçütler:

1. Makale başlığı ile içerik uyumludur.

2. (Her iki dildeki) özet makaleyi kısaca anlatmaktadır.

3. (Her iki dildeki) anahtar kelimeler yeterli ve yerindedir.

4. Makalede çalışmanın amacı yeterince açıklanmış mı?

5. Makalenin iletişim bilimi-yan dalları ve bunların uygulamasına katkısı var mı?

6. Araştırma sorusu (hipotezi) ve yöntemi uygundur.

7. Makalenin dili anlaşılırdır.

8. Makalede konu bütünlüğü vardır.

9. Tablo ve şekiller yeterli ve anlaşılır niteliktedir.

10. Yararlanılan kaynaklar yeterlidir.

11. Sonuç bölümü makaleyi yeterli düzeyde irdelemektedir.

12 Makale, teorik ve/veya pratik açıdan katkı yapacak niteliktedir.


Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 3 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayımlayabilirler.


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (İNİF E-Dergi)

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Açık erişim, bilginin evrensel değişimi artırarak evrensel düzeyde yararlı sonuçlar doğurduğundan dolayı, İNİF e-dergi, açık erişim sağlama politikasına sahip olmuştur. 

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E- Dergi'de yayımlanmak üzere göndermiş olduğum makalemin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığı, yayınlanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilme aşamasında olmadığını açıkça bildiririm. Makalemin yayına kabul edilmesi durumunda ise İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-Dergi’nin bütün yayın haklarına sahip olduğunu kabul ederim.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.


Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçların altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.


Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyası: Derginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası: Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişlikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. 
  • Son kopya düzenleme: Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.