Değerlendirme Süreci

İNİF e- dergi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Makalelerin tümü, kendi içindekiler tablosu olan bir sayıda toplu şekilde yayınlanmaktadır. 

1)Makaleler İNİF e- dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılır ve dergi sistemine yüklenir

2)Alınan makale İNİF e- dergi, editör yardımcıları tarafından şekil incelemesi sonrasında editöre ulaştırılır (5 gün).

3)Editör tarafından incelenen ve uygun görülen makale konusuna göre ilgili hakemlere iletilir (10 gün).

4. Çalışmalar en az 2 hakeme gönderilir. Hakemlerden biri olumsuz raporu verdiği takdirde çalışma, 3. hakeme önerilir.

5)Hakem raporlarına göre yazarlara bilgi verilir (en geç 1 ay içinde).

6)Düzeltme istenilen makalelerin 1 ay içinde raporlara uygun olarak düzeltilip geri gönderilmesi gereklidir.

7)İki hakemden kabul alınması durumunda makale takip eden sayıda yayınlanır.

8)Bir makalenin İNİF e- dergi’ye gönderilmesinden itibaren 1.5 ay-3.5 ay arasında yayınlama karar süreci sonuçlanır.