Telif Hakkı Düzenlemesi

TELİF HAKKI DEVİR FORMU 

Dergi Adı: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-DERGİ)
Makalenin Adı:

Yazarın / Yazarların Adı Soyadı (makaledeki sırayla):

Sorumlu Yazarın;
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Telefon:
E-mail:
Cep Telefonu:

Yazar olarak kendi adıma ya da sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:
1. Yukarıda adı geçen makalenin yazarın/yazarların orijinal çalışması olduğunu;
2. Yazarın/yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katıldıklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
3. Adı geçen makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili her türlü hakkı İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’ne devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma konusunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;
4. Tüm yazarların sunulan makalenin son şeklini ve bu yetki devir formunu gördüklerini ve onayladıklarını;
5. Tüm yazarlara ilişkin belirtilen bilgilerin doğru olduğunu;
6. Makalenin daha önce başka bir mecrada yayımlanmadığını ya da yayımlanmak için değerlendirme sürecinde olmadığını;
7. Makalede bulunan metnin, şekillerin, görsellerin ve tabloların herhangi bir şahıs ya da kuruma ait olan telif haklarını ihlal etmediğini;
8. Makalenin etik ilkelere uygun olduğunu ve çalışma ile ilgili tüm yasal izinlerin alındığını;
9. Makalede hiçbir suç unsuru ya da kanuna aykırı ifade bulunmadığını;
10. Makaledeki içeriklerden yasal olarak şahsımın sorumluğu olduğunu;
11.Makale üzerindeki çoğaltma, basım, yayım ve dağıtım haklarını İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederim.


Buna rağmen yazar/yazarların;
12. Gelecekte ticari olmayan çalışmalarında, konferanslarda ve derslerinde makaleyi kullanma hakkına;
13. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nden izin almak ve kaynak belirtmek koşuluyla kendi kitaplarında ya da başka yazarlarca yapılacak derlemelerde kullanma hakkına İNİF E-DERGİ’ye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir.

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nin, dergi / sayı editörlerinin ya da editör kurulunun hiçbir sorumluluğunun olmadığını, makalenin hukuki tüm sorumluluklarının yazara/yazarlara ait olduğunu, çalışmada bilimsel ve etik kurallara uygun hareket edildiğini kendim ve diğer tüm yazarlar adına taahhüt ederim.

Sorumlu Yazarın Adı ve Soyadı Tarih ve İmza

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Merkez Kampüs 44280 Malatya