Amaç ve Kapsam

The Journal of International Scientific Researches (ISR) amacı; işletme ve ekonomi bilimleri başta olmak üzere, bu bilim dallarının ilişkili olduğu diğer bilim dalları alanında özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. (ISR) esas olarak işletme ve ekonomi alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda sosyal bilimlerin diğer alanlarından gelen yazılara da açıktır.




The Journal of International Scientific Researches (ISR) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Şubat, Haziranve Ekim) yayınlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal makaleler İngilizce veya Türkçe olmalıdır.


The Journal of International Scientific Researches (ISR) amacı; işletme ve ekonomi bilimleri başta olmak üzere, bu bilim dallarının ilişkili olduğu diğer bilim dalları alanında özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. (ISR) esas olarak işletme ve ekonomi alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda sosyal bilimlerin diğer alanlarından gelen yazılara da açıktır. Bu kapsamda (ISR); işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri kamu yönetimi, afet yönetimi ve işletme hukuku gibi disiplinlerden gelecek yazıları kabul eder. Ayrıca (ISR), sadece akademisyenlerden gelen yazılara değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek yazılara da açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenlerin yanı sıra araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.


The Journal of International Scientific Researches (ISR) un tarandığı endeksler;

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Index Copernicus

SOBIAD

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Asos Index

Scientific Indexing Services (SIS)

International Institute of Organized Research (I2OR)

Journal Factor (JF)

Compos Impact Factor (COSMOS)

Cite Factor

Google Scholar


Yayımlanma Ayları
Şubat Haziran Ekim