Yayın Süreci

 • Yazar(lar), çalışmasını göndermeden önce Makale Gönder kısmından yazar(lar) ile ilgili tüm bilgileri doldurarak sisteme üye olur.
 • Yazar(lar), Yazım Kurallarına ve Yayın İlkelerine tam uygun biçimde hazırladığı çalışmasını Makele Gönder kısmından sisteme yükler. Çalışma sisteme yüklenirken sistem üzerindeki tüm bilgiler

 • (Makale Başlığı, Anahtar kelimeler, Özet) Türkçe ve İngilizce olarak eksiksiz doldurulmalıdır. (Sistemdeki bilgilerden herhangi bir dildeki bilgiler eksik olan çalışma RED edilir.

 • Dergi Sekreteryası çalışmayı Yazım Kurallarına uyum açısından değerlendirir.

 • Yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar yazara iade edilir, uygun çalışmalar ise Dergi Editörlüğüne gönderilir.

 • Yazım kuralları açısından düzeltilmiş makaleler tekrar sisteme yüklenebilir.

 • Dergi Editörlüğü çalışmayı yayın ilkelerine uyum açısından değerlendirerek en kısa süre içerisinde sonuca bağlar.

 • Yayın ilkelerine aykırı makaleler Editörlükçe RED edilir. Red edilen makaleler tekrar gönderilemez.

 • Dergi Editörlüğünden onay alan çalışma, değerlendirilmek üzere alanıyla ilgili en az 2 hakeme yönlendirilir.

 • Hakemler en geç 15 gün içerisinde çalışmayı sistem üzerinden değerlendirir. Süre içinde dönüş yapmayan hakemlerin yerine yenileri atanır.

 • Düzeltme talep edilmiş çalışmaları, yazar(lar)ı en geç 15 gün içerisinde düzeltir ve Özet Düzeltme Raporu hazırlar. Özet Düzeltme Raporları sisteme yüklenecek olan düzeltilmiş çalışmanın başına eklenmelidir. Aksi durumda çalışmaların değerlendirme süreci durur. Sürecin devam etmesi için özet düzeltme raporunun mutlaka çalışmanın başına eklenerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 • İki hakemden yayınlanabilir/yayınlanamaz raporu alan çalışmalar Dergi Yayın Kurulu tarafından incelenerek son karara varılır.
 • Olumsuz sonuçlanan çalışmalar yazara iade edilir. Olumlu sonuçlanan çalışmalar yayımlanacak çalışmalar havuzuna atılır ve DOI süreci başlatılır.