Özgünlük ve İntihal İlkelerimiz

Yazarlar, yalnızca özgün çalışmalarını yayınlamalı ve kullandıkları eser, kaynak ve verileri uygun şekilde belirtmelidirler. Yaptıkları çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan diğer yayınları da belirtmelidirler. İntihalin farklı türleri vardır: bir başka araştırmacının çalışmasını kendi çalışması gibi göstermek, başka bir araştırmacının çalışmasının bir bölümünü çalışamaya atıf yapmadan kopyalamak ya da kendine aitmiş gibi başka şekilde ifade ederek kullanmak, ya da başka bir çalışmanın sonuçlarını kendine aitmiş gibi iddia etmek gibi. Her ne şekilde olursa olsun intihal yapmak yayıncılık etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Gönderilen her makale, Turnitin vb intihal programları kullanılarak intihal açısından taranır. Bu taramada, kaynakça ve alıntılar hariç tutulur. Tarama sonucu %13'ün üzeri olan her makale başka işleme gerek görmeksizin reddedilir ve değişiklikler yapılsa da bir daha kabul edilmez. Taramada, makale Turnitin veritabanına aktarılmaz. Tez vb çalışmalardan türetilen ve bu ibarenin yer aldığı çalışmalarda bu oran %25 olarak kabul edilir.

Lâkin, Turnitin'in özellikle Türkçe veritabanı kısıtlı olduğu durumlarda Crossref, ithenticate, Google Scholar ve literatür taraması gibi başka kaynaklar da kullanılabilir. Editörler için %13 bir kıstas değildir, en ufak sorun gördükleri takdirde makaleyi reddetme ve/veya düzeltme talep etme hakları saklıdır.