Hakkında


     ResimLink - Resim YükleCreative Commons License


The Journal of International Scientific Researches (ISR), Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

ISR, ekonomi, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ya da bu alanlarla inter-disiplinler çalışmaları yayımlamayı amaçlar. Dergiye gönderilen çalışmaların dili İngilizce ya da Türkçe olmalıdır.

ISR, bilimsel ve indekslerde taranan uluslararası Hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar, konusu ile ilgili en az 2 hakemin oluruyla ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir. Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazıların yayımlanma zorunluluğu yoktur.

Dergide yer alan bütün yazılar hakemlik sürecine tabi olup, kesinlikle süre, sayı ve yayın garantisi verilmemektedir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Yayınlanan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir. 


Önemli Bilgilendirme

The Journal of International Scientific Researches (ISRJournal) sayıya özel makale kabulü yapmamaktadır.

Sistem üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmalar için belirli sayı veya süre garantisinin verilmesi KESİNLİKLE mümkün değildir.

Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonu nu kullanabilirsiniz. Makale şablonuna TAM uygun olmayan, yazar kimlik bilgileri içermeyen ve Extended Abstract bulunmayan makaleler (Türkçe çalışmalar için) değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan RED edilmektedir


(ISRJournal) e gönderilen çalışmalar için;

Çalışmalar Dergi Yayın İlkelerine uygun olmalıdır.

Çalışmalar Dergi Yazım Kurallarına uygun olmalıdır.

Intihal oranı %13'ün altında olmalıdır. (Tez'den türetilmiş ibaresi bulunan çalışmalarda bu oran %25 olarak kabul edilmektedir.)

Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.