Yazım Kuralları


Makale Şablonu'nu indirerek çalışmanızı bu dosya üzerinde şekillendirebilirsiniz. Özellikle kimlik, kurum bilgileri, ORCİD numaraları ve bilgilendirme kısımlarını sadece kendinize uygun olarak değiştirmeli, yerlerinde bir oynama yapmamalısınız.

1. (ISR) Yazım: Çalışmalar, Microsoft Office Word programıyla yazılmalı ve aşağıdaki sayfa yapısı ayarları yapılmalıdır.

2. (ISR) Sayfa ve Karakter Yapısı: Yazı karakteri Book Antiqua ve 11 punto olmalıdır. Üst, Alt, Sağ ve Sol Kenar Boşluğu: 2 cm. Alt ve Üst Bilgi: 1 cm. İki yana yaslı. Tek satır aralıklı. Satır başı: 0.7 cm. Paragraf öncesi ve sonrası 0 cm olmalıdır.

3. (ISR) Çalışma Uzunluğu: Çalışmalar Kaynakça ve Ekler dahil 25 sayfayı geçmemelidir.

4. (ISR) Yazar & Kurum Bilgileri: Çalışmanın DERGİPARK sistemine yüklenen ilk sürümünde yazarlarla ilgili kimlik, ORCID, iletişim ve kurum bilgilerine yer almalıdır. Ayrıca çalışma proje, bildiri, tez vb. faaliyetlerden türetilmiş ise bu bilgiler de ilk sürümde yer almalıdır. ORCID numarası almak için: https://orcid.org/

5. (ISR) Çalışma İlk Sayfası: İlk sayfada Türkçe ve İngilizce başlıkları, özetleri ve anahtar sözcükleri bulunmalıdır. Çalışma örneğin Türkçe dilinde yazılmışsa Türkçe başlık 17 puntoyla İngilizce başlık 13 puntoyla yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özetlerin başlarında Öz / Abstract ifadeleri olmalıdır. Özetler 10 punto ve italik yazılmalıdır. Özetler en az 120 kelime en fazla 200 kelime olmalıdır. Her özetin yanında ayrı ayrı ve en az 3 en fazla 5 Türkçe Anahtar Kelime ve İngilizce Keywords bulunmalıdır.

6. (ISR) JEL Kodları: Ekonomi ile ilgili makalelerde en az 3 JEL Sınıflandırması kodu verilmelidir. Bu kodlara, https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php adresinden ulaşılabilir.

7. (ISR) Bölüm Başlıkları: Giriş, Sonuç ve Değerlendirme, Kaynakça ve Ekler kısımları hariç diğer bölümler numaralandırılmalıdır. Numaralandırma 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, …. şeklinde olmalıdır. Tüm başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük harf olacak şekilde yazılmalı ana başlıklar öncesinde bir satır boşluk bırakılmalıdır. Diğer başlıklardan önce ve sonra herhangi bir boşluk bırakılmamalıdır.

8. (ISR) Tablo, Şekil ve Grafikler: Tablo, şekil, grafik vs.. ortalı olmalı ve her biri sırayla numaralandırılmalı ve isimlendirilmelidir. Tablo numara ve isimleri [Tablo 1. Tablo İsmi] şeklinde Tabloların üzerinde yazılmalıdır. Şekil, Grafik vd.’de numara ve isimleri ise [Şekil 1. Şekil / Grafik İsmi] şeklinde şekil ve grafiğin altına yazılmalıdır. Tablolar içerisindeki bilgilerin karakter büyüklüğü 9 punto olmalıdır. İhtiyaç halinde bu oran 8 puntoya kadar düşürülebilir. Birden fazla sayfayı aşan tablolar şekil bozukluğuna yol açmıyorsa metin içerisinde korunmalı aksi durumda çalışmanın ekler kısmına konulmalıdır. Tablo, Şekil ve Grafikler ile ilgili Açıklama ve Kaynaklar altta ortalı ve 10 punto olarak verilmelidir. Tablo başlıklarından önce Şekil ve Grafik başlıklarından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

9. (ISR) Denklem, Model ve Formüller: Denklem, model ve formüller sola yaslı yazılmalı, her biri sıralı bir şekilde numaralandırılmalı ve numaralar parantez içerisinde sağa yaslı yazılmalıdır.

10. (ISR) Dipnotlar: Metin içerisinde yer verilmek istenmeyen açıklamalar son notlar yerine sayfa altında dipnotlarda gösterilmelidir. Dipnotlar iki yana yaslı, 9 punto, Book Antiqua ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

11. (ISR) Metin İçi Atıf: Metin içerisinde atıf yapılırken parantez içi gösterim yöntemi kullanılmalıdır. Gösterim [Yazar Soyad(ları), Yıl: Sayfa No] şeklinde olmalıdır.

12. (ISR) Kaynakça: Kaynakça Sonuç kısmının hemen arkasından başlatılmalıdır. Kaynakça, APA 6.0 sistemine göre hazırlanmalıdır. Kaynaklar soyadı sırasına göre kaynakçada gösterilmelidir. İlk satır sola yaslı, sonraki satırlar 0.7 cm sol içeriden başlatılmalıdır. Bunun için Paragraf seçeneğindeki "İlk satır" kısmı "Asılı" olarak değiştirilmeli ve değer olarak 0.7 girilmelidir.

13. (ISR) Sayfa Numaraları: İlk sayfada gizlenmek üzere her sayfanın altında ve ortalı olmalıdır.

14. (ISR) Extended Abstract: Türkçe çalışmaların sonunda İnglizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) bulunmalıdır. Bu kısım Aim and Scope, Methods, Findings ve Conclusion başlıklarından oluşmalıdır. 


ATIF VE KAYNAKÇA

APA 6.0 Sistemine Göre kaynakçada gösterim.

 

Kitaplar

Kaynakçada:

Pigou, A. C. (1920), The economics of welfare, London: Palgrave MacMillan.

Nichols, A. L. (1984): Targeting economic ıncentives for environmental protection, Cambridge: MIT Press.

Metin İçinde:

… (Pigou, 1920: 4); …. (Nichols, 1984: 92)


Editörlü Kitaplarda Bölüm

Kaynakçada:

Jaeger, W. K. (2012). The double dividend debate. in handbook of research on environmental taxation (Eds. J. E. Milne & M. S. Andersen) Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 211-229.

Metin İçinde:

…. (Jeager, 2012: 218)


Makaleler

Kaynakçada:

Bovenberg, A. L. (1999). Green tax reforms and the double dividend: an updated reader's guide. International Tax and Public Finance, 6(3), 421-443.

Bovenberg, A. L. (1994b).Environmental taxes and labor-market distortions. European Journal of Political Economy, 10(4), 655-683.

Bor, Y. J., & Huang, Y. (2010). Energy taxation and the double dividend effect in Taiwan's Energy conservation policy—an empirical study using a computable general equilibrium model. Energy Policy, 38(5), 2086-2100.

Ay, A., Kızılkaya, O., & Akar, T. (2016). Gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluk ve demokrasi'nin DYY üzerindeki etkisi: ampirik bir inceleme. Business and Economics Research Journal, 7(3), 73-88.

Metin İçinde:

… (Bovenberg, 1999: 422); … (Bovenberg, 1994b: 658) [Aynı yazarın aynı yıl içindeki eseri]; … (Bor ve Huang, 2010: 2088); … (Ay ve diğerleri, 2016: 84)


Tezler ve Raporlar

Kaynakçada:

Schöb, R. (2009),  Choosing the right ınstrument to reap an additional employment dividend, Frei Universitat School of Business And Economics, discussion paper, no. 2009/10.

Akbulut, F. E. (2009). İklim değişikliğinde alternatif politikaların etkinliği, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Metin İçinde:

… (Schöb, 2009: 4-7); Akbulut (2009),….


Bildiriler

Kaynakçada:

Yildiz, S. & Topal, M. H. (2016). Increasing e-trust in e-government services: a case study on the users of internet tax office. IBANESS conference series, 12-14 march, Plovdiv, Bulgaria, 275-287.

Metin İçinde:

… (Yildiz ve Topal, 2016: 277)


İnternet Kaynakları

Kaynakçada:

Van Heerden, J., Gerlagh, R., Blignaut, J., Horridge, M., Hess, S., Mabugu, R. E. E., & Chitiga, M. (2005). Fighting co2 pollution and poverty while promoting growth: searching for triple dividends in South Africa. available in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=849245, (02.12.2016).

Deloitte (2015), Taxation and Investment in Germany 2015, www. iberglobal.com/files/2015/germanyguide-deloitte.pdf, 20.11.16.

Hur, G. H. (2000). Double dividend hypothesis of environmental tax in republic of Korea: for sustainable development. in 2nd international critical geography conference. available in http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi= 10.1.1.526.4578&rep=rep1&type=pdf. (02.12.2016).

Metin İçinde:

… (Van Heerden ve diğerleri, 2005: 24); ….. (Deloitte, 2015); ….. (Hur, 2000: 1)