Yayın İlkeleri

1. The Journal of International Scientific Researches (ISR), Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. ISR, işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri kamu yönetimi, afet yönetimi, işletme hukuku ya da bu alanlarla inter-disiplinler çalışmaları kabul eder. Dergiye gönderilen çalışmaların dili İngilizce veya Türkçe olmalıdır.

2. ISR, bilimsel ve indekslerde taranan uluslararası Hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar, konusu ile ilgili en az 2 (iki) hakemin oluruyla ve Yayın Kurulu kabulü ile yayımlanabilir. Dergiye gönderilen çalışmaların aynı anda bir başka derginin değerlendirme sürecinde bulunmaması, hiçbir yerde daha önceden yayıma kabul edilmemiş veya yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Dergiye gönderilen çalışmaların yayımlanma zorunluluğu yoktur.

3. Dergide yayımlanan çalışmaların içerik, dil ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Dergide yayınlanan çalışmalar, Açık Erişim Politikamız ve Creative Commons lisansı gereğince, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

4. Çalışma yazımında Word programı kullanılmalıdır. Çalışma, yazım kuralları sayfasında bulunan makale şablonu doldurularak hazırlanmalı ve (.docx) formatında sisteme yüklenmelidir.

5. Sisteme yüklenen çalışmada yazar, kurum, iletişim bilgileri ve belirli bir çalışmadan türetilmiş ise buna dair bilgilendirme notu yer almalıdır. Hakemlere gönderilmeden önce bu bilgiler çıkartılır ve çalışma isimsiz şekilde hakem sürecine dahil edilir.

6. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay çalışmada belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca çalışma ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

7. Dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Dergiye gönderilen her çalışma için konuya yakınlıkları ve uzmanlıkları doğrultusunda en az doktora unvanına sahip iki hakem belirlenir. Belirlenen hakemler çalışmanın yazar(lar)ının görmeden değerlendirme yaparlar.

8. Hakemler kendilerine gönderilen çalışma ile ilgili görüşlerini değerlendirme formuna aktarırken isim, unvan veya çalıştıkları kurum gibi bilgilere kesinlikle yer vermemelidir.

9. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, çalışmanın yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar(lar)dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar(lar)a sistem üzerinden bildirilmektedir. Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. Yazarlar istenilen değişiklikleri belirtilen sürelerde yapmazlar ise çalışma iade edilir.

10. Çalışmanın (asgari) 120 - (azami) 180 kelimelik bir özeti bulunmalıdır. Türkçe veya İngilizce, çalışmanın yazı dili hangisiyse önce o dildeki özet yer alır. Özetlerin yanında 3-5 kelimelik İngilizce ve Türkçe anahtar sözcükler olmalıdır.

11. Metin içinde atıf yapılırken ve kaynakçada referanslar gösterilirken APA 6.0 Sürümünde (6th Edition) belirtilen kriterlere uyulmalıdır.

12. Dergide yayımlanan her çalışmaya DOI Numarası atanır ve yazarlardan herhangi bir isimde ücret talep edilmez.

13. Yayın ilkelerine uygun olmayan çalışmaların başvuruları kabul edilmeyecektir. Eksiklikleri sonradan tespit edilen çalışmaların ise hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın değerlendirme süreci sonlandırılacak ve çalışma iade edilecektir.

Son Güncelleme Zamanı: 9.11.2022 10:53:46