Yayın İlkeleri

1. The Journal of International Scientific Researches (ISR), yılda üç kez yayımlanır. ISR, ekonomi, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ya da bu alanlarla inter-disiplinler çalışmaları kabul eder. Dergiye gönderilen çalışmaların dili İngilizce, Almanca ya da Türkçe olmalıdır. 

2. ISR, bilimsel ve indekslerde taranan uluslararası Hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar, konusu ile ilgili en az 2 hakemin oluruyla ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir. Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazıların yayımlanma zorunluluğu yoktur.

3. Dergide yayımlanan çalışmaların içerik ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Yayın için kabul edilen çalışmaların yayın hakkı, yayınlanan çalışmaların da her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazarlar, çalışmalarını gönderdikleri zaman bu durumu kabul etmiş sayılırlar. Dergide yayınlanan çalışmalardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

4. Çalışma yazımında Microsot Ofice Word programı kullanılmalıdır. Yapılacak çalışmalar, DERGİPARK sistemine http://dergipark.gov.tr/isrjournal linki üzerinden kullanıcı girişi yapılarak gönderilmesi gerekir. Kullanıcı girişi için mutlaka DERGİPARK sistemine üye olunması gerekmektedir. Üyelikte tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Yazım kurallarında aksi belirtilenler dışında metinlerin ana kısımları 11 punto karakter ve Book Antiqua yazı tipi kullanılarak yazılmalı ve tek satır aralığı olmalıdır.

5. Sisteme yüklenen çalışmada yazar, kurum, iletişim bilgileri ve belirli bir çalışmadan türetilmiş ise buna dair bilgilendirme notu yer almalıdır. Hakemlere gönderilmeden önce bu bilgiler çıkartılacak ve çalışma isimsiz şekilde hakem sürecine dahil edilecektir.

6. Dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Dergiye gönderilen her çalışma için konuya yakınlıkları ve uzmanlıkları doğrultusunda en az doktora unvanına sahip iki hakem belirlenir. Belirlenen hakemler çalışmanın yazar(lar)ının görmeden değerlendirme yaparlar. 

7. Hakemler kendilerine gönderilen çalışma ile ilgili görüşlerini değerlendirme formuna aktarırken isim, unvan veya çalıştıkları kurum gibi bilgilere kesinlikle yer vermemelidir. 

8. Çalışmanın (asgari) 120 - (azami)  180 kelimelik bir özeti bulunmalıdır. Türkçe, Almanca ve İngilizce, makalenin yazı dili hangisiyse önce o dildeki özet yer alır. Özetlerin yanında 3-5 kelimelik İngilizce, Almanca ve Türkçe anahtar sözcükler olmalıdır. Ayrıca ekonomi ile ilgili çalışmalarda, çalışmayı kapsayıcı en az 3 en fazla 5 adet Journal of Economics Literature (JEL, https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php)  sınıflandırması belirtilmelidir.

9. Metin içinde atıf yapılırken ve kaynakçada referanslar gösterilirken APA 6.0 Sürümünde (6th Edition) belirtilen kriterlere uyulmalıdır. Dergi yazım kurallarına yazar rehberinden erişilebilir.


10. Dergide yayımlanan her makaleye DOI Numarası atanır ve yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

11. Sorularınız ve diğer konularda iletişim için journalofisr@gmail.com adresi kullanılabilir.