Özel Sayı

Cilt: 19 - Sayı: 38

Özel Sayı Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Çeviriler

Derlemeler

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Ebru SENSOZ MALKOC İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0001-5542-1564
Milletlerarası Özel Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Zehra BADAK İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-6793-8154
Hukuk, Ticaret Hukuku