Cilt: 10 - Sayı: 22

Yıl: 2020

Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design

Görsel ve Plastik Sanatlar / Visual and Plastic Arts

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ İnönü Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama, Kent Morfolojisi, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Sürdürülebilirlik/ Ekoloji ve Enerji, Kültürel ve Doğal Miras, Çevresel Antropoloji
Prof. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN İnönü Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Analitik Kimya, Spektroskopi, Teorik Kimya