Journal of Hospitality and Tourism Issues
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-5543 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Sedat ÇELİK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/johti


Journal of Hospitality and Tourism Issues'un ikinci sayısı Haziran 2020'de yayınlanacaktır.

Journal of Hospitality and Tourism Issues dergisi uluslararası indexlerde taranmaya başlamıştır.

Journal of Hospitality and Tourism Issues uluslararası, hakemli bir dergidir.

Journal of Hospitality and Tourism Issues turizm konularının ilişkilendirildiği disiplinlerarası nicel ve nitel yöntemlerle hazırlanmış bilimsel araştırmalara odaklanmaktadır.

Dergi yılda iki kez (Haziran-Aralık), Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

Yazılar çift-kör hakemlik süreci çerçevesinde en az iki hakeme gönderilir.

Dergi tam açık erişim politikasını benimsemektedir.

Makale gönderme, inceleme veya yayınlama için herhangi bir ücret alınmamaktadır.Journal of Hospitality and Tourism Issues

e-ISSN 2687-5543 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Sedat ÇELİK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/johti
Kapak Resmi


Journal of Hospitality and Tourism Issues'un ikinci sayısı Haziran 2020'de yayınlanacaktır.

Journal of Hospitality and Tourism Issues dergisi uluslararası indexlerde taranmaya başlamıştır.

Journal of Hospitality and Tourism Issues uluslararası, hakemli bir dergidir.

Journal of Hospitality and Tourism Issues turizm konularının ilişkilendirildiği disiplinlerarası nicel ve nitel yöntemlerle hazırlanmış bilimsel araştırmalara odaklanmaktadır.

Dergi yılda iki kez (Haziran-Aralık), Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

Yazılar çift-kör hakemlik süreci çerçevesinde en az iki hakeme gönderilir.

Dergi tam açık erişim politikasını benimsemektedir.

Makale gönderme, inceleme veya yayınlama için herhangi bir ücret alınmamaktadır.