Sayı: 29

Yıl: 2016

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. VERBAL CULTURAL TRANSMISSION IN SEVİNÇ ÇOKUM’S NOVELS

Araştırma Makalesi

8. ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA