Sayı: 2

Yıl: 2020

Gotarên Lêkolînî (Research Articles)

 We are waiting for your articles for the November (7.) issue.
Kasım (7.) sayısı için makalelerinizi bekliyoruz.
Em ji bo jimara Mijdarê (7.) li hêvîya gotarên we ne.