Cilt: 18 - Sayı: 1

Yıl: 2016

ANABOLUM

Araştırma Makalesi

2. UFRS 9 ve BEKLENEN KREDİ ZARARLARI MODELİ

Araştırma Makalesi

8. YÖNETİM HİLELERİNİN DEMOGRAFİK ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

Araştırma Makalesi

9. REEL SEKTÖR VE FİNANS SEKTÖRÜNDE KÂR YÖNETİMİ UYGULAMALARI: LİTERATÜR TARAMASI