Duyurular

MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

YAYIN KURULU KARARLARI 

  • 1    MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makalelerin intihal tespit yazılımlarından (turnitin, ithenticate vb.) geçirilmesi, kaynakça dahil en fazla % 30 benzerlik gösterdiğine dair bir belgenin ve yazarlar tarafından imzalanmış Etik Sorumluluk Beyanı Ve Telif Hakkı Formu’nun doldurulması zorunludur. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. 
  • 2   MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne makale gönderen tüm yazarların MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Yayın Etiği Bildirgesi’ndeki tüm sorumlulukları kabul ettikleri varsayılmaktadır. 
  • 3   Dergiye gönderilen her makalede “Kaynaklar” kısmından sonra 750-1000 sözcükten oluşan bir özet bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce, İngilizce ise Türkçe olmalıdır. Geniş özet, 12 punto büyüklüğünde, “Times New Roman” karakteri kullanılarak yazılmış olmalıdır. Bu özet alt başlıklar (örneğin, GİRİŞ) içermemeli ve tek sütun halinde belirtilen uzunlukta olmalıdır. 
  • 4   2019 Nisan sayısından itibaren gönderilen makalelerin (kaynakça ve özetler dahil) en fazla 25 sayfa olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 
  •  Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler kabul tarihi ve derginin farklı çalışma alanları dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından yayın havuzuna alınacaktır. 
  • 6   MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanan her makaleye, elektronik ortamda yayınlanan makalelerin tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan Digital Object Identifier (DOI) ve ORCID numarası verilmesi zorunludur. 
  • 7   Dergimiz Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça dillerinde makale kabul etmektedir. Latin alfabesinin dışında (Kırgızca ve Rusça) bir alfabeyle (Kiril alfabesi) gönderilen makalelerde yazar ismi ve künyesinin, makale başlığının, öz ve kaynakçanın ayrıca Latin alfabesiyle yazılması zorunludur. 


   Yayın Ücretleri

   Bu dergi için gönderim ve yayın ücreti yoktur.