e-ISSN: 2791-6529
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Management and Political Sciences Review adlı derginin temel amacı; yönetim ve siyaset bilimi disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı, güncel ve çözüm odaklı çalışmaların yayınlanmasıdır. Management and Political Sciences Review yılda iki kez yayınlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, yönetim ve siyaset bilimi temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.Management and Political Sciences Review, işletme yönetimi alanında stratejik yönetim, örgütsel davranış, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi yönetim disiplinin farklı boyutlarında aynı zamanda siyaset bilimi alanının kamu yönetimi, yönetim bilimi, yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları ve siyaset sosyoloji gibi alt disiplinlerinde akademik çalışmalarının yayınlanmasını hedeflemektedir.

Yazarların çalışmalarını yazım kuralları sekmesinde bulunan makale yazım şablonunu kullanıp, şablona uygun bir şekilde sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Management and Political Sciences Review dergisi, bilimsel araştırmaları tüm araştırmacılara ücretsiz sunmanın bilginin yayılımını ve küreselleşmesini artıracağı ilkesininden yola çıkarak, dergi içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.


Dergi halen aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:


Crossref

Index Copernicus
InfoBase Index
Asos Index
International Institute of Organized Research
ResearchBib
Root Indexing

2023 - Cilt: 5 Sayı: 1