Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-6743 | e-ISSN 2529-0045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MUTAD), Türk Dünyası’nın tarihî ve güncel olgularını, başta kültürün aslî ve vazgeçilmez unsuru dil olmak üzere, edebiyat, tarih, coğrafya, sanat tarihi, bilgi-belge, arkeoloji, antropoloji ve uluslararası ilişkiler gibi bilim dallarıyla disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyerek ortaya koyan çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı amaçlar. 

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-6743 | e-ISSN 2529-0045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MUTAD), Türk Dünyası’nın tarihî ve güncel olgularını, başta kültürün aslî ve vazgeçilmez unsuru dil olmak üzere, edebiyat, tarih, coğrafya, sanat tarihi, bilgi-belge, arkeoloji, antropoloji ve uluslararası ilişkiler gibi bilim dallarıyla disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyerek ortaya koyan çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı amaçlar. 

Cilt 7 - Sayı 1 - 16 Haz 2020
 1. A Descriptive Analysis on Quasi-Legal Language in Lease Contracts
  Sayfalar 1 - 21
  Ayşegül ANGI
 2. Şems-i Asî’nin Eserlerinde Hoca Ahmed Yesevî’nin Etkisi
  Sayfalar 22 - 36
  Fatih BAKIRCI
 3. Gündelik Hayata Dokunan Bir Ressam, Mehmed Ruhi Bey
  Sayfalar 37 - 55
  İ̇lona BAYTAR
 4. Yaban Romanında “İma Edilen Yazar” Sorunsalı
  Sayfalar 56 - 76
  Bahar DERVİŞCEMALOĞLU
 5. Olumlu Kahramanın Yenilgisi: Tanabay ve Santiago
  Sayfalar 77 - 90
  Kemal GÖZ
 6. Altın Orda Hanlığı Zamanında Karadeniz’in Kafkasya Sahillerinde Cenovalı Tüccarlar, Kolonileri ve Ticari Yaşam
  Sayfalar 91 - 105
  Altay Tayfun ÖZCAN
 7. Abdülhak Hâmid’in Himayesinde Çıkan Bir Dergi: Asrî Türkiye Mecmûası
  Sayfalar 106 - 126
  Abdulhakim TUĞLUK
 8. Edebîlik Üzerine
  Sayfalar 127 - 140
  Ulaş BİNGÖL
 9. Türkiye Türkçesindeki Farsça Kelimelerde Anlam Değişmeleri
  Sayfalar 141 - 201
  Okan Celal GÜNGÖR , Esin Eren SOYSAL
 10. Selçuklu Meliki Davud’un Saltanat Mücadelesi
  Sayfalar 202 - 216
  Nuran ÜNAL
 11. Ḳubilay Ḫan’ın Hülegü Hanedanlığı’na Karşı Düzenlediği Başarısız Darbe Girişiminin Ana Karakteri: Buḳa Çīngsāng
  Sayfalar 217 - 227
  Erhan ATEŞ
 12. Bizans ve Birinci Haçlı Seferi: Üç Yaklaşım
  Sayfalar 228 - 238
  Ömer Faruk UYANIK
 13. Gabdulla Tukay Éntsiklopédiyesé [Abdullah Tukay Ansiklopedisi], Baş rédaktorı Z. Z. Rameev, Galimcan İbrahimov is. Tél, Edebiyat hem Sengat İnstitutı, Kazan 2016, 864 b. (ISBN: 978-5-93091-203-6).
  Sayfalar 239 - 242
  Zufar RAMEEV , İ̇lsever RAMİ
 14. İlona Baytar, 19. Yüzyıl Sarayında Bir Valide Sultan Bezm-i Âlem, T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yayını, İstanbul 2019, 300 s. + 65 görsel (ISBN: 978-605-7519-09-2).
  Sayfalar 243 - 247
  İ̇lkay Canan OKKALI
 15. Semavi Eyice ile Rumeli ve Türk Trakyası Üzerine Bir Söyleşi
  Sayfalar 248 - 266
  İ̇sa KAYAALP , Sema DOĞAN
Dizinler