Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-6743 | e-ISSN 2529-0045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MUTAD), Türk Dünyası’nın tarihî ve güncel olgularını, başta kültürün aslî ve vazgeçilmez unsuru dil olmak üzere, edebiyat, tarih, coğrafya, sanat tarihi, bilgi-belge, arkeoloji, antropoloji ve uluslararası ilişkiler gibi bilim dallarıyla disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyerek ortaya koyan çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı amaçlar. 

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-6743 | e-ISSN 2529-0045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MUTAD), Türk Dünyası’nın tarihî ve güncel olgularını, başta kültürün aslî ve vazgeçilmez unsuru dil olmak üzere, edebiyat, tarih, coğrafya, sanat tarihi, bilgi-belge, arkeoloji, antropoloji ve uluslararası ilişkiler gibi bilim dallarıyla disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyerek ortaya koyan çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı amaçlar. 

Cilt 6 - Sayı 2 - 19 Ara 2019
 1. Tarık Buğra’nın “Gün Akşamlıdır” Hikâyesi Üzerine Bir İçerik İncelemesi
  Sayfalar 137 - 150
  Mustafa DERE
 2. Karadeniz’de Depremler ve Yardımlar (1939-1944)
  Sayfalar 151 - 181
  Tuğba ERAY BİBER
 3. Hüseyin Baykara Divanı’nın Bilinmeyen Bir Nüshası Üzerine
  Sayfalar 182 - 202
  Sevda KAMAN
 4. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Babalar ve “Ödipal Krizlerin Eşiğindeki” Oğullar Üzerine Bir Yorum Denemesi
  Sayfalar 203 - 229
  Murat KOÇ
 5. Göçebeleşme Döneminde (1018-1192) Türkiye’de Kurumlara İlişkin İnşa Faaliyeti Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 230 - 256
  M. Said POLAT
 6. Reşat Nuri Güntekin’in Eserlerinde İnanma İhtiyacı
  Sayfalar 257 - 268
  Nebahat YUSOĞLU
 7. Sovyetler Birliği Tarih Yazımında Karaçay-Malkarların Kökeni Konusu
  Sayfalar 269 - 299
  Hayri ÇAPRAZ
 8. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Uygulayıcı Aktörleri ve Yaptıkları Çalışmaların Sayısal Verileri
  Sayfalar 300 - 316
  Onur Kemal YILMAZ
 9. Mevlana Yakûb-i Çerhî, Çağatay Türkçesi Kur’an Tefsiri. Tercüme-i Tefsîr-i [Ya‘ḳûb-i] Çerḫî. H. 993/M. 1585. (Giriş – Gramer – Metin – Dizin – Tıpkı Basım), haz. Emek Üşenmez, Bilge-Türk Yayınları, İstanbul 2019, 1183 s. (ISBN: 978.605.9786-50-8).
  Sayfalar 317 - 319
  Semra CANAN YILDIZ
 10. Osmanlı Pâdişahlarının Manzum Târihçeleri Fihrist-i Şâhânlar, haz. Mehmet Arslan, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas 2019, 575 s. (ISBN: 978-605-7902-11-5).
  Sayfalar 320 - 321
  Mustafa Sefa ÇAKIR
 11. Aydın Balayev, Mamed Emin Rasulzade: Politiçeskiy Portret [Mehmet Emin Resulzade’nin Siyasi Portresi], TEAS Press, Baku 2018, 475 s. (ISBN: 978.995.2310-48-1).
  Sayfalar 322 - 326
  Vügar İMANBEYLİ
 12. Edward Tryjarski, Türkler ve Ölüm / Geçmişten Bugüne Türklerde Ölüm Kültürü, çev. Hafize Er, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2012, 639 s. (ISBN: 978.605.5302-06-1).
  Sayfalar 327 - 330
  Aziz ŞEKER
 13. İstanbul’a ve Sanat Tarihine Adanmış Bir Ömür: Semavi Eyice (1922-2018)
  Sayfalar 331 - 337
  Sema DOĞAN
 14. Avrasya Şarkiyatçıları Çalıştayı 23-24 Ekim 2019’da İstanbul (Türkiye)’da Gerçekleşti.
  Sayfalar 338 - 343
  Zeynep AKARSLAN
 15. Genç Türkologlar Çalıştayı 22 Ekim 2019’da İstanbul (Türkiye)’da Gerçekleşti.
  Sayfalar 344 - 348
  Elif UZUNAĞAÇ
Dizinler