ISSN: 2148-6743
e-ISSN: 2529-0045
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Marmara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türk dili, kültürü, edebiyatı, tarihi, halk bilimi, coğrafyası, sanatı başta olmak üzere Türk Dünyası ile ilgili bilimsel çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı temel ilke edinen altı aylık hakemli akademik bir dergidir. Ayrıca dergide Türk Dünyasıyla ilgili araştırma tarihi, belge ve metin neşri, bilimsel çeviri ve aktarı, bibliyografya ve kronoloji, kitap tanıtımı, söyleşi, vefat ve haber yazılarına yer verilir.

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğretmen ve öğrenciler ile ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Dergi, TÜBİTAK / ULAKBİM SBVT, ASOS İndeks, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ULRICH Global Serials Directory ve EBSCO uluslararası alan endeksleri tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.2022 - Cilt: 9 Sayı: 1

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MUTAD), Türk dili, kültürü, edebiyatı, tarihi, halk bilimi, coğrafyası, sanatı başta olmak üzere Türk Dünyası ile ilgili bilimsel makaleleri bilim dünyasına kazandırmayı temel ilke edinen açık erişimli, altı aylık, hakemli, akademik bir dergidir.