Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-6743 | e-ISSN 2529-0045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türk dili, kültürü, edebiyatı, tarihi, halk bilimi, coğrafyası, sanatı başta olmak üzere Türk Dünyası ile ilgili bilimsel çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı temel ilke edinen altı aylık hakemli akademik bir dergidir. Ayrıca dergide Türk Dünyasıyla ilgili araştırma tarihi, belge ve metin neşri, bilimsel çeviri ve aktarı, bibliyografya ve kronoloji, kitap tanıtımı, söyleşi, vefat ve haber yazılarına yer verilir.

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğretmen ve öğrenciler ile ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Dergi, TÜBİTAK / ULAKBİM SBVT, ASOS İndeks, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ULRICH Global Serials Directory ve EBSCO uluslararası alan endeksleri tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-6743 | e-ISSN 2529-0045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türk dili, kültürü, edebiyatı, tarihi, halk bilimi, coğrafyası, sanatı başta olmak üzere Türk Dünyası ile ilgili bilimsel çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı temel ilke edinen altı aylık hakemli akademik bir dergidir. Ayrıca dergide Türk Dünyasıyla ilgili araştırma tarihi, belge ve metin neşri, bilimsel çeviri ve aktarı, bibliyografya ve kronoloji, kitap tanıtımı, söyleşi, vefat ve haber yazılarına yer verilir.

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğretmen ve öğrenciler ile ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Dergi, TÜBİTAK / ULAKBİM SBVT, ASOS İndeks, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ULRICH Global Serials Directory ve EBSCO uluslararası alan endeksleri tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.Cilt 7 - Sayı 2 - 18 Ara 2020
 1. Hârezmşâhlar Dönemi Emirlerinden Mayacuk/Mayancuk ve Faaliyetleri
  Sayfalar 267 - 286
  Gülseren AZAR NASIRABADI
 2. Habeşistan İmparatoru II. Menelik’in Silah Taciri: Serkiz Terziyan (1868-1915)
  Sayfalar 287 - 312
  Sinan ÇAKAR
 3. II. Dünya Savaşı Sonrası ABD Politikalarının Türkiye-Yunanistan İlişkilerine Etkileri (1946-1954)
  Sayfalar 313 - 342
  Tuğba ERAY BİBER
 4. Elçin’in Ölüm Hükmü Romanı Üzerinden Sovyet Sistemine Bakış
  Sayfalar 343 - 360
  Mehdi GENCELİ, Furkan ABİR
 5. Nikolay Fedoroviç Katanov’un Kütüphanesinin Türkiye’ye Getirilmesine Dair Bir İnceleme
  Sayfalar 361 - 376
  Gülcan İNALCIK
 6. I. Dünya Savaşı Sırasında Edirne’ye İskân Edilen Muhacirler
  Sayfalar 377 - 393
  Ayşegül İNGİNAR KEMALOĞLU
 7. Muxtar Mağawin’in Bazı Eserlerinde Ölçü Bildiren İfadeler
  Sayfalar 394 - 425
  Gülmira OSPANOVA
 8. Geçmişin Gölgesinde Türk-İngiliz İlişkileri: Mısır’ı “Ayaklandırma” Algısı ve Türk Basını (1924-1927)
  Sayfalar 426 - 440
  Ü. Gülsüm POLAT
 9. Sıhhatname Türüyle İlgili Bazı Problem, Tespit ve Düşünceler
  Sayfalar 441 - 467
  Betül SİNAN NİZAM
 10. Haçlı Kaynaklarında Türk İmajı (Gesta, Raimundus, Fulcherius Örneği ve Değerlendirme)
  Sayfalar 468 - 484
  Sevtap GÖLGESİZ KARACA
 11. İlhanlı Sarayında Budizm
  Sayfalar 485 - 506
  Serkan DERİN
 12. Selçuklular ve Fars Edebiyatını Himayesi
  Sayfalar 507 - 522
  Çetin KASKA
 13. Muhammet Gür, Kendi İçinde ve Kendine Göre Süleyman Nazif, Dergâh Yayınları, İstanbul 2020, 541 s. (ISBN: 978-975-995-981-4).
  Sayfalar 523 - 524
  Mustafa DERE
 14. Mehmet Tütüncü, Turkish Palestine (1069-1917): Inscriptions from al-Khalil (Hebron), Nabi Musa and Other Palestinian Cities under Turkish Rule, SOTA Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yayınları, Haarlem 2008, 320 s. (ISBN: 978-90-6921-004-9).
  Sayfalar 525 - 529
  Suat KAYMAK
 15. Paul Fesch, Abdülhamid’in Son Günlerinde “İstanbul”, çev. Erol Üyepazarcı, Pera Turizm Yayınları, İstanbul 1999, 697 s. (ISBN: 975 – 8065 – 17 – 3).
  Sayfalar 530 - 533
  Fırat KÜSKÜ
Dizinler