Cilt: 22 Sayı: 2, 31.12.2009

Yıl: 2009

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

15. Trametes Versicolor Biyokütlesi İle Reaktif Red 198 Boyarmaddesinin Biyosorpsiyonu

20873 13565 13566 15461 13568  14913