Cilt: 12 - Sayı: 2, 31.12.2017

Yıl: 2017

Araştıma

Araştırma Makalesi

6. Farklı Özellikteki Ekmeklik Çeşitlerinin Duyusal Analizler Yönünden Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

8. Influence of Mulch Types on Yield and Quality of Organically Grown Strawberry Cultivars

Derleme