Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2651-2602 | e-ISSN 2548-0367 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/sema


 • Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (SEMA), Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi dergisidir.
 • 2016'da yayın hayatına başlamıştır.
 • Yılda bir defa yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.
 • Dergimizde telif makaleler, çeviri yazılar (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır. 
 • Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergimiz, 2020 yılı Ocak ayından itibaren ScholarOne sistemini kullanmaktadır. Dergimize makale göndermek için tıklayınız.  

Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

ISSN 2651-2602 | e-ISSN 2548-0367 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/sema
Kapak Resmi


 • Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (SEMA), Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi dergisidir.
 • 2016'da yayın hayatına başlamıştır.
 • Yılda bir defa yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.
 • Dergimizde telif makaleler, çeviri yazılar (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır. 
 • Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergimiz, 2020 yılı Ocak ayından itibaren ScholarOne sistemini kullanmaktadır. Dergimize makale göndermek için tıklayınız.  
Sayılar
2020
2019
2018
2017
2016
Sayı 5 - 25 Ara 2020
 1. Eş’arî Kelamının Selçuklu/Nizamiye ve Osmanlı Medreselerine Girişi ve Kimi Eş’arî Yorumların Toplumdaki Yansımaları
  Sayfalar 1 - 24
  İbrahim COŞKUN
 2. XII-XIII. Yüzyıllarda Anadolu’daki Düğün Törenlerine Bir Bakış
  Sayfalar 25 - 36
  Emine UYUMAZ
 3. Hasankeyf Şehabiye Medresesi (Sultan Süleyman Külliyesi)
  Sayfalar 37 - 58
  Abdüsselam ULUÇAM
 4. Gevale Kalesi Kazılarında Ortaya Çıkartılan Seramiklerde Kap Formları
  Sayfalar 59 - 76
  Hasan Hüseyin ÖZDENİZ, Zekeriya ŞİMŞİR
 5. Cengiz Han Oğlu Toluy II: Askeri Yaşamı
  Sayfalar 77 - 96
  Burak ÇELİK
 6. Toponimiye Mührünü Vuran Selçuklular: 1/200.000 Ölçekli Türkiye Topografya Haritalarındaki Han ve Kervansaray Adlı/Ekli Yer ve Yerleşme İsimleri Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 97 - 109
  Osman GÜMÜŞÇÜ, İlker YİĞİT
 7. Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesinde Bulunan Bir Grup Kemer Tokası
  Sayfalar 110 - 127
  Hatice ÜNLERŞEN, Ahmet ÇAYCI
 8. XIII. Yüzyıl Anadolu Sahasında Tasavvufî Hareketler ve Daemonik Düşünce
  Sayfalar 128 - 135
  Kemal KAHRAMANOĞLU
 9. Pisara mı Alpkara mı? (İsmi Pek Anlaşılmayan XII. Yüzyılın Bir Garip Türk Kumandanı)
  Sayfalar 136 - 139
  Tuncer BAYKARA
 10. Kudüs’te Bazı Selçuklu İzleri
  Sayfalar 140 - 147
  Mehmet ŞEKER
 11. Abbâsî Halifelerinin Seçimi ve Türk Komutanların Rolü (750-892 Yılları)
  Sayfalar 148 - 155
  Mehmet Ali KAPAR
 12. Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu (05-06 Kasım 2020 / Konya)
  Sayfalar 156 - 162
  Şerife ÇAKIR
 13. Dr. Hasan Özönder (1943-2019)
  Sayfalar 163 - 164
  Ahmet ÇAYCI
 14. Prof. Dr. Salim Koca (1952-2020)
  Sayfalar 165 - 167
  Sinan TARİFCİ
 15. Prof. Dr. Salim Cöhce (1955-2020)
  Sayfalar 168 - 169
  Murat ZENGİN
 16. Prof. Dr. S. Yıldız Ötüken (1945-2020)
  Sayfalar 170 - 171
  Sema DOĞAN
 17. Dr. Mehmet Fatih Müderrisoğlu (1957-2020)
  Sayfalar 172 - 173
  Ferruh TORUK, Faruk BÜRKÜK
ORCID