Cilt: 24 Sayı: 2, 24.04.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

11. PANDEMİNİN SOSYOLOJİSİ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research

SAD / JSR