Telif Hakkı Düzenlemesi

Hakem değerlendirme süreci sonunda yayına kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmallar Merkezi’ne aittir. Yayımlanan makaleler için telif ücreti ödenmemektedir.

Dergimizde yayınlanmak üzere başvuruları kabul edilen çalışmanın yazarının /yazarlarının, imzalayacakları telif hakları sözleşmesi ile yayımlanacak yazıda editöryal düzeltme yapma hakkının TESAM AKADEMİ Hakemli Dergisi’ne devrettiklerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makalenin başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmadığına ilişkin ve değerlendirmek için gönderilen makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın haklarının süresiz olarak TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmallar Merkezi’ne ait olduğunun kabulüne ilişkin “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi”ni (Sözleşme) doldurularak ve imzalanarak dergi yayın komisyonuna gönderilmesi gerekmektedir.

TESAM AKADEMİ Hakemli Dergisi’ne gönderilmiş makaleler ile yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş makaleler ayrıca Creative Common Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisansa göre dergimizin içeriğini:

Paylaşabilirsiniz: İçeriği kısmen yahut bütünüyle çoğaltabilir, yayabilir ve iletebilirsiniz.

Ancak;

Atıfta bulunmak kaydı ile:İçeriği kısmen yahut bütünüyle kopyaladığınız, yayınladığınız yahut ilettiğiniz yerde dergimize atıfta bulunmalısınız.
Özgünlüğünün korunması kaydı ile:İçeriği değiştiremezsiniz. İçeriği, alıntıladığınız sayfadaki haliyle korumakla yükümlüsünüz.
Yaptığınız alıntı üzerinden başkalarınca gerçekleştirilebilecek diğer alıntılarda da bu lisansı korumakla yükümlüsünüz.
İçeriği yukarıdaki şartlar dışında kullanmak, TESAM AKADEMİ Hakemli Dergisi ‘nin yazılı iznine tabidir. Yazılı izin olmadıkça yukarıdaki şartlar geçerlidir.

Bu lisans, telif sahibinin manevi haklarını kısıtlamaz / zayıflatmaz.