İletişim Bilgileri

Editör

Salih RAKAP
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
srakaptr@gmail.com

Editör

Şerife YÜCESOY-ÖZKAN
syucesoyozkan@gmail.com

Editör

Dilek ERBAŞ
erbasd26@gmail.com

Editör

Binyamin BİRKAN
bbirkan@biruni.edu.tr