Dergi Kurulları

Editors

Salih Rakap, Ondokuz Mayis University

Şerife Yücesoy-Özkan, Anadolu University

Dilek Erbaş, Marmara University

Binyamin Birkan, Biruni University 

Associate Editors

Veysel Aksoy, Anadolu University 

Hasan Gürgür, Anadolu University

Macid Ayhan Melekoğlu, Osmangazi University

Pınar Şafak, Gazi University


Consulting Editors

Avşar Ardıç, Ege University

M. Bahadır Ayas, Anadolu University

Gülden Bozkuş-Genç, Anadolu University 

Orhan Çakiroğlu, Karadeniz Technical University

Arzu Doğanay-Bilgi, Gazi University

Müzeyyen Eldeniz-Çetin, Abant İzzet Baysal University

Derya Genç-Tosun, Eskişehir Osmangazi University

İsa Birkan Güldenoğlu, Ankara University

Ömür Gürel-Selimoğlu, Akdeniz University

Sinan Kalkan, Ondokuz Mayis University

Güzin Karasu, Anadolu University 

Özlem Kaya, Sakarya University

Nilay Kayhan, Hasan Kalyoncu University

Buket Kısaç, Bulent Ecevit University

Nuray Öncül, Anadolu University 

Onur Özdemir, Marmara University  

Pelin Piştav-Akmeşe, Ege University

Halis Sakız, Mardin Artuklu University

Adile Emel Sardohan-Yıldırım, Akdeniz University

Ayşe Dolunay Sarıca-Kesiktaş, Dokuz Eylül University

Canan Sola-Özgüç, Sakarya University

Özlem Toper-Korkmaz, Uludağ University 

Gökhan Töret, Hacettepe University

Meryem Vural-Batık, Ondokuz Mayis University

Pınar Yaşar, Karadeniz Technical University

International Consulting Editors

Serra Acar, University of Massachusetts

Yusuf Akamoğlu, University of Alabama

Fahad Alnaim, King Faisal University

James Basham, University of Kansas

Peggy Gallagher, Georgia State University

Stephanie Gerow, Baylor University

Judith Hebron, University of Leeds

Susan Johnston, University of Utah

Louise Kaczmarek, University of Pittsburgh

Hedda Meadan-Kaplansky, University of Illinois at Urbana-Champaign

Alicia Mrachko, Bowling Green State University 

Robert E. O'Neill, University of Utah

Shireen Pavri, California State University

Maria Reraki, University of Birmingham

Yasemin Turan, San Diego State University

Stanley Zucker, Arizona State University

Consulting Editors of Statistics

Oktay Cem Adıgüzel, Anadolu University

Yavuz Akbulut, Anadolu University

Burak Aydın, Recep Tayyip Erdoğan University

Editorial Assistants

Ahmet Turan Acungil, Ankara University

Dilara Ecem Altun, Anadolu University

Kadir Ceng, Samsun University

Buket Ertürk, University of Oregon

Emrah Gülboy, Anadolu University

Feyat Kaya, Anadolu University

Esin Pektaş Karabekir, Anadolu University

Volkan Şahin, Anadolu University