Cilt: 5 Sayı: 1, 30.04.2021

Yıl: 2021

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

download


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE