Cilt: 10 Sayı: 4, 27.12.2017

Yıl: 2017

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Yeni Finansman Olanağı: Kitle Fonlama

Adres: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon: 0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta: sosyaldergi@usak.edu.tr