Toplum ve Sosyal Hizmet
Cover Image
ISSN 2147-3374 | e-ISSN 2602-280X | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Hacettepe University | http://www.tsh.hacettepe.edu.tr/

27.368

127.343

Toplum ve Sosyal Hizmet

ISSN 2147-3374 | e-ISSN 2602-280X | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Hacettepe University | http://www.tsh.hacettepe.edu.tr/
Cover Image

27.368

127.343
Volume 30 - Issue 2 - May 2019
 1. Ebeveynlerin Gözünden Çocuk İstismarı: Metaforik Bir Çalışma
  Pages 376 - 389
  Hatice Uysal Bayrak
 2. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Alan Uygulamasina Yönelik Beklentileri Ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştirma
  Pages 390 - 416
  Doğa Başer, Mehmet Kırlıoğlu
 3. Evsizlerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Sokak Yaşam Deneyimleri: Antalya Örneği
  Pages 417 - 437
  Ayten Kaya Kılıç, Hüsnünur Aslantürk
 4. Amerikan Ulusal Adli Sosyal Çalışma Derneği Etik İlkeler Belgesi Türkiye’de Uygulanabilir Mi? Adli Alanda Çalışan Sosyal Çalışmacılara Dair Nitel Bir Araştırma
  Pages 438 - 462
  Umut Yanardağ
 5. Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Deneyiminin Mikro Ve Mezzo Sistemler Açısından İncelenmesi
  Pages 463 - 492
  Figen Paslı
 6. Sosyal Problem Çözme Programı’nın Çocuk Evi Sorumluları Üzerindeki Etkisi
  Pages 493 - 518
  Ayşegül Erçevik, Serhat Armağan Köseoğlu
 7. ‘’Summer Doesn’t Come with a Single Rose’’ : A Qualitative Research of Turkish Mothers’ Social Support Systems who Have a Chıld with ASD
  Pages 519 - 537
  Gizem Yağmur Değirmenci
 8. Sosyal Hizmet Akademisyenlerinin Orduda Sosyal Hizmete İlişkin Düşünceleri ve Türkiye’de Orduda Sosyal Hizmet Alanının Sosyal Hizmet Eğitimindeki Yeri ve Geleceği
  Pages 538 - 554
  Hakan Sakarya, Fatih Şahin
 9. Rehberlik Öğretmenlerinin Okul Sosyal Hizmetine İhtiyaç Duydukları Sorun Alanlarının Belirlenmesi
  Pages 555 - 582
  Güliz Kuli, Şeyda Yıldırım
 10. Torunlarına Bakan Büyükannelerin Deneyimlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma
  Pages 583 - 606
  Mervenur Taşkın, Sinan Akçay
 11. Evliliğin Niteliği Olarak Evlilikte Bireyselleşme Ve Bütünleşme
  Pages 606 - 622
  Hikmet Yazıcı
 12. Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Psikolojik Dayanıklılığın Önemi
  Pages 623 - 642
  Sema Buz, Burcu Genç
 13. İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet: Ortak Bir Kader Mümkün Mü? Nasıl Bir İlişki, Ne Çeşit Bir Etkileşim?
  Pages 643 - 664
  Buğra Yıldırım, Harun Aslan
 14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sosyal Hizmetlerin Yapısı Ve İşleyişine Eleştirel Bir Bakış
  Pages 665 - 689
  Ayşe Özada Nazım, Mualla Köseoğlu
 15. Kök Hücre Nakli Sürecinde Aile Merkezli Onkolojik Sosyal Hizmet Uygulaması
  Pages 690 - 715
  Melih Sever, Sunay İl
 16. Sosyal Hizmetin Gelişiminde Türkiye’nin Konumu: Teorik Bir Analiz
  Pages 715 - 738
  Bircan Reçber
 17. Türkiye’de Yaşlı Yoksulluğu Sorununa Yönelik Bir Değerlendirme
  Pages 739 - 764
  Ecem Naz Nazlıer Keser