Türük International Language Literature and Folklore Researches Journal
Cover Image
e-ISSN 2147-8872 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Yasin ŞERİFOĞLU | http://www.turukdergisi.com/Anasayfa.Aspx

32.417

57.368

Türük -Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2018 Nisan ayında yönetim kurulunun aldığı kararla yılda 3 sayı olan yayın adedini yılda 4 sayıya çıkarmıştır.  Dergide halen makale kabullerine www.turukdergisi.com adresinden devam edilmektedir.

Türük International Language Literature and Folklore Researches Journal

e-ISSN 2147-8872 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Yasin ŞERİFOĞLU | http://www.turukdergisi.com/Anasayfa.Aspx
Cover Image

32.417

57.368

Türük -Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2018 Nisan ayında yönetim kurulunun aldığı kararla yılda 3 sayı olan yayın adedini yılda 4 sayıya çıkarmıştır.  Dergide halen makale kabullerine www.turukdergisi.com adresinden devam edilmektedir.

Volume 1 - Issue 15 - Dec 2018
 1. İçindekiler
  Pages 1 - 5
  Editörden :
 2. DEDE KORKUT KİTABI’NDA VE HALK HİKÂYELERİNDE EVLİLİK
  Pages 1 - 20
  Nedim BAKIRCI
 3. TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDEYAWLAK~YAVLAK SÖZCÜĞÜ
  Pages 21 - 37
  Yılmaz Akdemir, Hasan İSİ
 4. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE YEMEN VE İLGİLİ UNSURLAR
  Pages 38 - 61
  Murat Öztürk
 5. BAĞLAMA GRUBU ÜZERİNE
  Pages 62 - 74
  Turgut Baydar
 6. AT HASTALIKLARINA DAİR KÜÇÜK BİR ESER: HĀẔĀ KİTĀB-I ESB
  Pages 75 - 91
  Tuncay Böler
 7. ÇOCUK KİTAPLARINDA ÇANAKKALE SAVAŞI
  Pages 92 - 110
  Kelime Erdal, Zeynep Zuhal Eğridere
 8. İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE KADINLARIN ŞALVAR KULLANIMININ KÜLTÜREL VE FONKSİYONEL DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 111 - 126
  Emine Koca, Handan Baran
 9. NEZAKET, NEZAKET TEORİLERİ VE TÜRKÇEDE KULLANILAN NEZAKET KAVRAMLARI
  Pages 127 - 138
  Burcu Meliha Keser
 10. TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE KELİME GRUPLARININ TASNİFİ ÜZERİNE
  Pages 139 - 159
  Elza Alışova Demirdağ
 11. İNTERNET FOLKLORU: NETLORE
  Pages 160 - 179
  Mehmet Emin Bars
 12. MODERNİST BİR ROMAN OLARAK HİÇBİRYER
  Pages 180 - 208
  Yaşar Şimşek
 13. SOVYET DÖNEMİ AZERBAYCAN GAZETECİLİĞİNDE TÜRKİYE KONUSU (AZAD ŞERIFOV: YURTDIŞINA GÖNDERILEN İLK AZERBAYCANLI SOVYET MUHABIR)
  Pages 209 - 220
  Namiq Ahmedov
 14. TARİHİ GERÇEKLİKTEN HALK ANLATISINA: ZİNDAN BABA TÜRBESİ ETRAFINDA OLUŞAN VELİ KÜLTÜ
  Pages 221 - 234
  Utku Mehmet Öden
 15. SOVYET REJİMİNİN II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ KIRGIZ EDEBİYATINA VE ÖSKÖN DANİKEYEV’İN HİKÂYELERİNE ETKİSİ
  Pages 235 - 246
  Emrah Altıok
 16. TÜRKMEN YAZAR AGAGELDİ ALLANAZAROV’UN “İKİ KARDEŞ” VE “SINAV” ADLI HİKÂYELERİNİ “ELVES” YÖNTEMİYLE OKUMA DENEMESİ
  Pages 247 - 257
  Ertuğrul Karakuş
 17. ARNAVUT DİASPORASINDAKİ TÜRKÇE UNSURLAR
  Pages 258 - 269
  Leonora Husaj
 18. YÛNUS EMRE METİNLERİNDE SAYILAR
  Pages 270 - 204
  Vasfi Babacan
 19. ÇOCUK EDEBİYATININ TEMEL İLKELERİ AÇISINDAN MUZAFFER İZGÜ’NÜN ÇOCUK ROMANLARINDAKİ KARAKTERLER
  Pages 305 - 318
  Metin Akyüz
 20. KOSOVA TÜRKLERİNDE RİTÜELLER BAĞLAMINDA EVLENME GELENEĞİ İLE İLGİLİ KİMİ UYGULAMA VE ÂDETLER
  Pages 319 - 326
  Esin Hüdaverdi
 21. TÜRKLERDE VE BATI’DA SANATÇI İMGESİ ÜZERİNE BAZI DİKKATLER
  Pages 327 - 336
  Elmas Karakaş
 22. BİR SÛFİNİN SILAYA VUSLATINDAN GÜNÜMÜZE: MANİSA-AKHİSAR ÇAĞLAK MESİRESİ/FESTİVALİ
  Pages 337 - 357
  Sagıp Atlı
 23. EĞİRDİR VE YÖRESİ AĞIZLARINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR
  Pages 358 - 363
  Döne Arslan
 24. GÖÇER (NOMAD) TOPLUMLARDA KADINLARIN MÜLKİYET HAKLARI TOKYO
  Pages 364 - 370
  Junku Miyawaki Okada Çev: Ebru Ak
 25. Prof.Dr. Ali AKAR, “OĞUZLARIN DİLİ ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE GİRİŞ”, Yayın Nu: 1333, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2018, 336 s., ISNB:978-605-155-718-2
  Pages 371 - 375
  Kitap Değerlendirme: Himmet Büke