Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 1301-3394 | e-ISSN 2667-680X | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Uludag University |

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3394 | e-ISSN 2667-680X | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Uludag University |
Cover Image

154.845

859.452

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.