Journal of Theoretical Educational Science
Cover Image
ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Afyon Kocatepe University | https://dergipark.org.tr/akukeg
 • Journal of Theoretical Educational Science (JTES) is accepting English-medium articles.
 • 14019
 • The Journal of Theoretical Educational Science (JTES) is a scientific, peer-reviewed and open access electronic journal and we welcome research and reviews with both theoretical and practical focus on the topics, which include, but are not limited to Biology Education, Chemistry Education, Computer Education and Instructional Technology, Curriculum and Instruction, Educational Sciences, Educational Technology, Elementary Science Education, Foreign Languages Education, Geography Education, History Education, Mathematics Education, Philosophy Education, Physical Education, Physics Education, Social Studies Education, Turkish Education. The manuscripts submitted to the JTES should be original studies that were not published before or not submitted to anywhere else for publication. Authors are obliged to guarantee that the manuscript was not published anywhere before.
 • The JTES, which is a peer-reviewed journal, was published twice a year between 2008 and 2011: June and December. Since 2012, the JTES, which is a peer-reviewed journal, has been published online four times a year: January, April, July, October Special issues can also be published based on the decision of the Editorial Board. Our journal will provide a platform (OnlineFirst) for our readers to access peer-reviewed articles before print publication starting from 2018.
 • The JTES is an open access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International . There is no article processing and submission charges for our journal. 

Journal of Theoretical Educational Science

ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Afyon Kocatepe University | https://dergipark.org.tr/akukeg
Cover Image

81.876

151.430
 • Journal of Theoretical Educational Science (JTES) is accepting English-medium articles.
 • 14019
 • The Journal of Theoretical Educational Science (JTES) is a scientific, peer-reviewed and open access electronic journal and we welcome research and reviews with both theoretical and practical focus on the topics, which include, but are not limited to Biology Education, Chemistry Education, Computer Education and Instructional Technology, Curriculum and Instruction, Educational Sciences, Educational Technology, Elementary Science Education, Foreign Languages Education, Geography Education, History Education, Mathematics Education, Philosophy Education, Physical Education, Physics Education, Social Studies Education, Turkish Education. The manuscripts submitted to the JTES should be original studies that were not published before or not submitted to anywhere else for publication. Authors are obliged to guarantee that the manuscript was not published anywhere before.
 • The JTES, which is a peer-reviewed journal, was published twice a year between 2008 and 2011: June and December. Since 2012, the JTES, which is a peer-reviewed journal, has been published online four times a year: January, April, July, October Special issues can also be published based on the decision of the Editorial Board. Our journal will provide a platform (OnlineFirst) for our readers to access peer-reviewed articles before print publication starting from 2018.
 • The JTES is an open access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International . There is no article processing and submission charges for our journal. 
Cilt: 12 Sayı: 2 Last Issue
Volume 12 - Issue 2 - Apr 2019
 1. Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi
  Pages 401 - 430
  Mehmet DURNALI
 2. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Geometri Problemi Kurma Becerileri ile Geometri Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 431 - 456
  Mehmet Ertürk GEÇİCİ, Mehmet AYDIN
 3. Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Mantıksal Matematiksel Zekâ ve Problem Çözme Becerileri Açısından İncelenmesi
  Pages 457 - 473
  Ali OLUK, Recep ÇAKIR
 4. ‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması
  Pages 474 - 493
  Aslı SAYLAN-KIRMIZIGÜL, Hasan KAYA
 5. Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 494 - 510
  Ozan KORKMAZ, Oğuzhan KIRDÖK
 6. Sözlü Tarihin Eğitim Uygulamalarına Entegrasyonunda Bir Başarı Öyküsü: The Foxfire Projesi
  Pages 511 - 531
  İlker DERE
 7. E-öğrenme Ortamlarında Öğrenme Stilleri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 532 - 549
  Esin ERGÜN, Fatma Betül KURNAZ
 8. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının İncelenmesi
  Pages 550 - 575
  Adnan TAŞGIN, Murat KORUCUK
 9. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Becerilerinin Matematik Odaklı Epistemolojik İnançlar Bağlamında Açıklanması
  Pages 576 - 600
  Deniz KAYA
 10. Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma
  Pages 601 - 634
  Nurhayat ÇALIŞKAN-AKÇETİN, Sebahattin ÇEVİKBAŞ, Eyüp AKÇETİN
 11. Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 635 - 655
  Tuğba SANCAK, Bilal YILDIRIM
 12. Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması
  Pages 656 - 677
  Mesut TABUK
 13. Türkiye ve Avustralya Öğretmen Yetiştirme Sistemleri ve Akreditasyon Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
  Pages 678 - 700
  Orhan ATAMAN, Abdullah ADIGÜZEL
 14. Öğretmenlerin Okul, Okul Yöneticisi ve Öğrenci Velisi Kavramlarına Yönelik Metaforik Algıları
  Pages 701 - 726
  Tuncay Yavuz ÖZDEMİR, Mustafa ORHAN
 15. Okul Bazlı Bütçeleme (OBB) Uygulamasının Okul Geliştirme İşlevi Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 727 - 756
  Betül BALKAR, Rabia ÖZTUZCU-KÜÇÜKBERE, Şahabettin AKŞAB
 16. Matematik Öğretmenlerinin Akran Denetimine İlişkin Görüşleri
  Pages 757 - 782
  Yeliz ÖZKAN-HIDIROĞLU, Çağlar Naci HIDIROĞLU, Abdurrahman TANRIÖĞEN
 17. Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 783 - 818
  Burak YILMAZSOY, Mehmet KAHRAMAN
 18. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 819 - 841
  İkbal Tuba ŞAHİN-SAK, Ramazan SAK, Nuran TUNCER