Cappadocia Academic Review
Cover Image
ISSN 2602-3474 | e-ISSN 2602-3474 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/car

Kapadokya Akademik Bakış uluslararası, hakemli bir akademik dergidir. Dergi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın resmi yayın organıdır.

Cappadocia Academic Review is an international, refereed academic journal. CAR is the official scientific publication of Nevsehir Haci Bektas Veli University Faculty of Economics and Administrative Sciences

Cappadocia Academic Review

ISSN 2602-3474 | e-ISSN 2602-3474 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/car
Cover Image

3.043

3.970

Kapadokya Akademik Bakış uluslararası, hakemli bir akademik dergidir. Dergi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın resmi yayın organıdır.

Cappadocia Academic Review is an international, refereed academic journal. CAR is the official scientific publication of Nevsehir Haci Bektas Veli University Faculty of Economics and Administrative Sciences