Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |

348.482

1.569.066

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |
Cover Image

348.482

1.569.066
Volume 28 - Issue 1 - Apr 2019
 1. FACEBOOK YALNIZLIK REHABİLİTE MERKEZİ Mİ?
  Pages 1 - 16
  Sefa Erbaş
 2. TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI HARCAMALARI İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 17 - 29
  Gökhan Sönmezler, İsmail Orçun Gündüz, Mustafa Torun
 3. GÜVEN TURAN’IN “ZEMBEREK” ADLI ÖYKÜ KİTABINDAKİ İZLEKLER VE FANTASTİK UNSURLAR
  Pages 30 - 43
  Selami Çakmakcı, Melike Çiftçi
 4. SEYYİD MEHMED EFENDİ (HÂKİM)’NİN ŞEVKET-İ BUHÂRÎ DÎVÂNI ŞERHİ
  Pages 44 - 58
  Bilge Karga Göllü
 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİĞİN ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENİMİ HAKKINDAKİ İNANIŞLARI
  Pages 59 - 69
  Perihan Dinç Artut, Hakan Ulum
 6. MALİ ÖZGÜRLÜK: AVRUPA BÖLGESİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 70 - 91
  Melek Akdoğan Gedik
 7. HİNDİSTAN’DA VERNAKÜLER KONUTLARI BİÇİMLENDİREN ETKENLERİN İRDELENMESİ
  Pages 92 - 103
  Gözde Altıparmakoğlu Sakarya, Fehime Yeşim Gürani
 8. CHARLES FRAZİER’İN ESERİ SOĞUK SAVAŞ’TA İKİ HAYAT ARASINDA BİR KÖPRÜ OLARAK KIZKARDEŞLİK
  Pages 104 - 110
  Bülent Cercis Tanrıtanır, Fatma Karaman
 9. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE ETKİLERİ: HAVACILIK BAKIM MERKEZLERİNDE BİR UYGULUMA
  Pages 111 - 125
  Tamer Kılıç, İhsan Saygılı
 10. EKONOMİ OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 126 - 141
  Ebru Özgür Güler, Dilek Veysikarani
 11. TÜKETİCİLER SOSYAL MEDYAYI NASIL VE NİÇİN KULLANIRLAR?: KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ İÇERİK VE KULLANIMLAR & DOYUMLAR KURAMLARINA DAYALI NİTEL BİR ÇALIŞMA
  Pages 142 - 161
  Eda Yaşa Özeltürkay, Emel Yarımoğlu
 12. ALMANYA‘DAKİ TÜRK ANNELERİN ERKEN OKURYAZARLIK UYGULAMALARININ VE ÇOCUKLARINA SAĞLADIKLARI DESTEĞİN İNCELENMESİ
  Pages 162 - 177
  Oğuz Emre
 13. ETKİNLİK KATILIMCILARININ DESTİNASYON İMAJI ALGILARININ TEKRAR ZİYARET ETME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ÖRNEĞİ
  Pages 178 - 190
  Çağrı Saçlı, Balhun Ersöz, Ceyhan Özdemir Kahraman
 14. ÇOĞULCULUK VE DEMOKRATİK TEORİ: KURUMLAR VE GÜÇLÜKLER
  Pages 191 - 205
  Sefa Çetin, Oğuz Hamşioğlu, Reha Atakan Çetin, Erol Turan
 15. SOSYAL MEDYA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Pages 206 - 221
  Serap Çabuk, Hatice Doğan Südaş, Levent Kaya
 16. HARRIS-TODARO GÖÇ MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 222 - 234
  Erkan Aktaş, Ahmet Şahin