Mustafa Çağrı ENGİN profile image
Mustafa Çağrı ENGİN Post Graduate It is not affiliated with an institution
Publication 4 Review 0 CrossRef Cited 1
4 Publication
0 Review
1 CrossRef Cited

Research Fields

Education

Institution

It is not affiliated with an institution

Publications

0

252

0

477

0

418

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SINIF İÇİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ İLE SAĞLIKLI GELİŞİM VE ÖĞRENME BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Authors: Ali Osman ENGİN, Cağrı Engin , Muhammed Çağatay ENGİN, Mehmet KÖK, K. Su EKİNCİ, Seren BERDİBEK
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 5442

0

5442

User doesn't have any peer review duties on DergiPark.

Publications

1

0

418

Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.