Articles


H. YILDIRIM, M. İNEL
AN EMPIRICAL STUDY ABOUT SIMULATION OF WASTE FOR OPERATIONAL EXCELLENCE, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (2018)
M. İNEL, V. TÜRKER
IS THERE A DIFFERENCE IN TERMS OF THE GIVEN IMPORTANCE OF MOTIVATORS THAT AFFECT JOB SELECTION DECISIONS BETWEEN DIFFERENT PERSONALITY TYPES? AN EMPIRICAL RESEARCH, Marmara Business Review, (2017)
M. İNEL, İ. ARMUTLULU
BELİRSİZLİK ORTAMINDA FUZZY FİNANSAL ORANLARLA KARAR VERME, Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences, (2016)
M. İNEL, M. TÜRKER
ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ, Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences, (2016)
Ö. İNEL, P. YILDIRIM
Operasyonel Mükemmellik Üzerine İsraflar İçin Bir Model Denemesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
V. TÜRKER, M. İNEL
Is There A Relation Between Entrepreneurial Perceptions and National Innovation Performances? The position of Turkey in Europe, Marmara Business Review, (2016)
G. BOZOĞLU BATI, M. İNEL
CONFLICT LEVEL AND INVESTMENT PREFERENCES OF WOMEN ENTREPRENEURS: YALOVA CITY RESEARCH, Oneri, (2015)
H. YILDIRIM, M. İNEL
Muhasebe Denetiminde Örnekleme Tekniklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme, Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences, (2015)
M. ÇEKİCİ, M. İNEL
TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN DİREKT PRİM ÜRETİMLERİNİN TAHMİN TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ, Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences, (2015)
D. ERARSLAN, N. DENİZ, H. YILDIRIM, M. İNEL
İŞE ALIM SÜRECİNDE İÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA POLİTİKASININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Oneri, (2013)