Halil İbrahim Taşcı profile image
Halil İbrahim Taşcı Assoc. Prof. Dr. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Publication 13 Review 1 CrossRef Cited 1
13 Publication
1 Review
1 CrossRef Cited

Research Fields

General Surgery

Institution

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Publications

0

65

0

234

0

441

0

1107

Cerrahi Müdahale Gerektiren Olanzapin İlişkili Paralitik İleus Olgusu
Published: 2019 , Sakarya Medical Journal
DOI: 10.31832/smj.525966
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 5206

0

5206

0

13100

0

2691

A Case of Ectopic Parathyroid Adenoma at an Unexpected Location
Authors: Halil Taşcı , Mehmet Erikoğlu
Published: 2015 , Cukurova Medical Journal
DOI: 10.17826/cutf.85981
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1788

0

1788

A Case Of Sporadic Mesenteric Fibromatosis Mimicking Pancreatic Mass
Authors: Halil Taşcı , Murat Çakır, Hacı Esen
Published: 2015 , Cukurova Medical Journal
DOI: 10.17826/cutf.98718
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 2010

0

2010

Publications

1

0

1107

Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.