Issue: 32, 12/9/21

Year: 2021

Articles

Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ 0000-0002-9294-3326
Philosophy
Prof. Dr. Hamdi BRAVO ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ 0000-0002-9592-8156
Philosophy
Res. Assist. Melek Candan ÇAKIR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ 0000-0002-3709-2426
Philosophy
Res. Assist. Dr. Eda ÇAKMAKKAYA ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Philosophy
Asst. Prof. Dr. Erman KAÇAR ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ, FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI
Philosophy, Epistemology, Philosophy of Value, Ethics, 20th Century Philosophy

FLSF aims to be one of the prestigious academic journals, to bring light into variety of issues and topics in philosophy and social sciences, to indicate relevances, relationships, transition and continuity that are not yet enlightened in the history of philosophy and social sciences, to correct misunderstandings and misconceptions within problem-based academic writings rather than publishing ideological or popular articles that cannot go beyond being a summary or introduction. Besides, while facing contemporary problems in economics, politics, art and science, FLSF aims to encourage publishing articles that can provide permanent solutions or reintroduce already expressed ideas or original approaches in historical thinking in a way that they can contribute to social, scientific, and political development of the society. For this reason, it is also open to the polemical writings that could enliven the intellectual environment of the society.


Philosophical articles

1) FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) is a journal of philosophy. Provided that being theoretical and philosophical, also open to evaluate papers on the other fields of social sciences.

2) FLSF is a biannual (Spring/Fall) peer-reviewed journal.

3) FLSF is an "e" electronic journal. Printed version of the journal is not provided to any author or individual.

4) Content: Only research papers are accepted for the review process. The articles should not be published anywhere else before. The responsibility of the articles belongs to the author.

5) Language: Articles can be either in Turkish or English.

6) Title: The title of the article should be in Cambria, 16-point bold font.  Title should be concise and informative regarding the subject. Try to avoid abbreviations where possible.

7) Author’s Information: Author’s name must be written in Cambria and 11-point font, just under the headline, leaning to the right; all letters of the surname must be written in uppercase.

The university or the institution where author(s) currently works should be stated by a footnote attached to the surname and no title should be used.

8) Abstract: It should be in English and between 100-200 words just below the author's name and with 10 fonts, Cambria and italic.

The abstract should state briefly the purpose of the study, methods, the principal results and major conclusions.

9) Keywords should be added to abstract and should not be less than four and more than eight.

10) Papers should not exceed 5500 words.

11) The margins of paper should be set up as 4,5 cm on the left and the right, 5 cm on the top and 4 cm on the bottom.

12) The subtitles should be written in bold and 10 font size on the left margin.

13) Accepted texts should be written in Cambria, 10 font size in the Word Program and sent to flsfdergisi@hotmail.com.

14) Paper Review Process:  The articles submitted to the journal are primarily looked over by the editors in terms of its content and editorial principals and anonymously sent to two reviewers. Every evaluated paper should get the approval of two referees. If one of the referees has rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can claim a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief editor of the journal.

The papers revised according to Paper Review Forms should not be sent to the editorial board later than two weeks.

15) Unpublished articles will not be returned and the authors will only be informed about the rejection.

16) References should be given as footnotes in the below order:

Author's first and last name, the name of the cited text, translator (if any), publisher, publisher’s city and publishing year; page number. They will be in Cambria 9 font size.

17) Prepare a bibliography at the end of the text taking into account the alphabetical order of the surnames of the authors. Bibliography must be based on the sources that have collected in the notes and which were benefited from.

18) The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTERNET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date should be after the link.

19) Papers for the volume of Spring should be sent at the latest for February and papers for the volume of Fall should be sent at the latest of September.

Articles are sent to the reviewers from the first day of March on the Spring volume, and from the first day of October on the Fall volumes. Two or three weeks are granted to the referees (depending on the length and shortness of the article, whether the time of the jury is appropriate). Reports are forwarded to the authors as they arrive.

Spring volumes are published between May 15-31, Fall volumes are published between December 15-31.

YAYIN POLİTİKASI

i) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), bir felsefe dergisidir. Felsefe alanında araştırma makaleleri yayımlanır (Sosyal bilimlerin başka alanlarında çalışan araştırmacılara ait felsefe makalelerine de yer verilmektedir).

ii) Hakemli olan bu dergi, yılda iki kez (Bahar/Güz dönemlerinde) yayınlanır. 

Bahar sayısı için yazılar, en geç Şubat ayının sonuna; Güz sayısı için en geç Eylül ayının sonuna kadar gönderilmelidir.
Yazılar hakemlere Bahar sayılarında Mart’ın ilk gününden, Güz sayılarında Ekim'in ilk gününden itibaren gönderilmeye başlar. Makale yazar tarafından önceden gönderilmiş olsa da, bu tarihlerden önce değerlendirme süreci başlatılmaz.
Hakemlere (yazının uzunluğu ve kısalığına, hakemin vaktinin uygun olup olmamasına göre) 2 ya da 3 hafta süre tanınır. Değerlendirme süreci olumlu ya da olumsuz olarak tamamlandıktan sonra, değerlendirme sonucu yazarlara iletilir.

iii) FLSF elektronik bir dergidir. Derginin basılı hali bulunmamaktadır.

iv) İçerik: Yalnızca felsefi araştırma makaleleri değerlendirmeye alınmaktadır. (Sosyal bilimlerin başka alanlarında çalışan araştırmacıların felsefi makalelerine de yer verilmektedir). Makaleler başka yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makalelerin sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

v) Dil: Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yayınlanabilir.

vi) Makale Değerlendirme Süreci: ULAKBİM Dergipark üzerinden ulaştırılan yazılar, öncelikle içerik, yazım kuralları vd. yönlerden editörler tarafından incelenir ve değerlendirilmek üzere isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecine giren her makalenin iki hakemden olumlu görüş alması gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumsuz diğerinin olumlu görüş bildirdiği durumlarda makale ya üçüncü bir hakeme gönderilir ya da (makalenin konusu ilgi ve uzmanlık alanları kapsamında yer alıyorsa) dergi editörleri tarafından değerlendirilir.
Özel koşullarda, hakemlerin olumlu görüş bildirdiği durumlarda dahi, editörlerin makaleyi reddetme hakkı saklıdır. Bu tür durumlarda yazarlar hak iddia etmemeyi kabul ederek çalışmalarını değerlendirme sürecine sokar.
Düzeltme istenen yazılar, elden geçirildikten sonra, en geç iki hafta içinde Dergipark üzerinden yayın kuruluna geri gönderilmelidir.

vii) Dergimizde yayın sahibinin, baş editörün ve editörün yazıları değerlendirmeye alınmaz ve yayımlanmaz. Buna karşılık editör yardımcılarının yazıları, bütün yazarlar için geçerli değerlendirme ölçütleri ve süreçlerine göre, kör hakemlik sistemi esas alınarak ve değerlendirme süreci bizzat editörler ya da kendisi dışındaki bir editör yardımcısı tarafından yürütülerek gerçekleştirilir ve iki olumlu rapor alması durumunda yayımlanır. 

viii) Yayınlanmayan yazılar geri gönderilmez. Yazar(lar)a bilgi verilir.

ix) Bahar sayıları Mayıs’ın 15-31’i arası, Güz sayıları Aralık’ın 15-31’i arası yayınlanır.


ETİK İLKELER


FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)’ndeki çalışmaların yayınlanmasında rolü ve katkısı olan tüm paydaşların (yazarlar, hakemler, editör kurulu ve yayın kurulu), bilimsel ve felsefi araştırmaların doğru şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu nedenle tarafların birbirlerini geliştirecek işler yapıp önerilerde bulunması esastır. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.
Bu etik ilkeler, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan kılavuzlar ve politikalara dayanmaktadır. FLSF Dergisi, yayın sürecinin her aşamasında tüm tarafların aşağıdaki etik sorumlulukları benimsemesini ve bunları yerine getirmesini beklemekte, kendi adına bunu taahhüt etmektedir.

Editörler ve Editör Yardımcılarının Sorumlulukları
FLSF Dergisi’nde görev alan editör ve yardımcı editörleri, açık erişim olarak COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors", "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve “Code od Conduct” rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:
Editörler/Editör Yardımcıları, dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayımlanmasından sorumludur.
Editörler/Editör Yardımcıları, makale ve dergi yayım sürecinde fikrî mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla ve intihalle ilgili önlemleri almaktan sorumludur.
Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
Editörler/Editör Yardımcıları, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
Editörler/Editör Yardımcıları, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
Editörler/Editör Yardımcıları, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
Editörler/Editör Yardımcıları, yazar, hakem veya okurlardan gelen şikâyetleri dikkatle inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

FLSF Dergisi'nde yayın sahibinin, baş editörün ve editörlerin yazıları değerlendirmeye alınmaz ve yayımlanmaz. Buna karşılık editör yardımcılarının yazıları, bütün yazarlar için geçerli değerlendirme ölçütleri ve süreçlerine göre, kör hakemlik sistemi esas alınarak ve değerlendirme süreci bizzat editörler ya da kendisi dışındaki bir editör yardımcısı tarafından yürütülerek gerçekleştirilir ve iki olumlu rapor alması durumunda yayımlanır. 


Hakemlerin Sorumlulukları
FLSF Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin çalışma alanlarına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Hakemlerin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
Hakemlerin uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir. Konusu için uzmanın bulunamadığı zorunlu durumlarda, makalenin içeriğiyle bir bakımdan ilişkili olmaya özen gösterilmelidir.
Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.
Hakemler, gizlilik ilkesine riayet etmelidir; raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.
Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
Yazar(lar)ın herhangi bir kötüye kullanımları durumunda (örn, intihal ya da benzer etik dışı faaliyetler) ilgili editörü hemen bilgilendirmelidirler.
Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

Yazarların Sorumlulukları
Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde yer alan bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlere (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, diğer etik ihlal türleri) aykırı olmamalıdır.
Gönderilen makalelerin derginin alanına uygun özgün çalışmalar olması beklenmektedir.
Yazar(lar)ın makalesinde yararlandığı tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Yazar(lar) çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayımlanmış çalışma FLSF Dergisi’ne gönderilemez.
Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Yazar(lar) yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekmektedir.
Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
FLSF Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda flsfdergisi@hotmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

(Dergimizin Etik İlkeleri oluşturulur ve düzenlenirken Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından çıkarılan Arış Dergisi'nin etik ilkelere ilişkin duyurusundan yararlanılmıştır.)

Dergimizde değerlendirme ya da yayın süreçleri için bir ücret talep edilmemektedir.

Starting from 2024, our journal will be published in 3 issues as two regular and one special issues. These issues will be published In May (regular issue), September (special issue) and December (regular issue).

Acceptance of articles for our special issue and our regular issue in December will begin on March 15.

Only articles within the scope of the file will be included in our special issue. 

Thank you for your attention.