ISSN: 2718-000X
e-ISSN: 2718-000X
Founded: 2020
Period: Monthly
Publisher: Nihat DEMİRKOL
Cover Image
       

Değerli bilim insanları!

Haziran sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. İyi çalışmalar dileriz... 

Dergimizin Issn numarası: 2718-000X

Dergimizde yayınlanacak olan makalelere yazarın ORCİD numarası yazılması zorunludur. Dergimize gönderilecek makaleler ekte yer alan örnek makale dosyasına aktarılarak -dosyadaki kırmızı alanlar düzenlenmelidir- sisteme yüklenmelidir.  BK.   https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/23957

İsnad atıf sistemi 2. edisyon'a göre ve dergi kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Submission Date: Start: January 15, 2022 End: May 31, 2022

19954             1997821702 21727